Mökkibarometri: Etätyön tekeminen mökiltä kasvanut voimakkaasti korona-aikana

Mökkibarometri

Koronan aiheuttama etätyöaalto näkyy selkeästi vapaa-ajan asunnoilla, ilmenee Luonnonvarakeskuksen tekemästä Mökkibarometristä.

Kyselyn mukaan vapaa-ajan asunnolla etätöissä on ollut 43 prosenttia niistä työssäkäyvistä, joille etätyö on mahdollista. Vastaava osuus Mökkibarometrissa 2016 oli seitsemän prosenttia.

Vapaa-ajan asunnolla vietetty aika on kasvanut huomattavasti. Vuonna 2020 mökillä vietettiin keskimäärin 103 päivää, mikä on yli kaksikymmentä päivää enemmän kuin vuoden 2016 Mökkibarometrissa.

Mökkeily kasvoi erityisen voimakkaasti vuodesta 2019 vuoteen 2020, jolloin yöpymisten määrä kasvoi kahdella viikolla. Voimakkainta kasvu oli maalis- ja huhtikuussa, mitä selittää koronapandemian aiheuttama poikkeustilanne.

Etätyötä vapaa-ajan asunnolta tehneistä kaksi kolmasosaa oli halukkaita ja neljäsosa mahdollisesti halukkaita lisäämään etätöitä mökillä.

Mökillä vietetty aika on ollut kasvussa jo ennen koronaa, ja sen odotetaan lisääntyvän tulevaisuudessakin. Erilaisista laskentatavoista ja vapaa-ajan asunnon määritelmästä riippuen toistuvasti vapaa-ajan asuntoa käyttäviä on Suomessa 2,4–2,9 miljoonaa.

Yli 90 prosenttia mökkeilee vesistön läheisyydessä. Vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon etäisyys on keskiarvoltaan 108 kilometriä ja mediaaniltaan 50 kilometriä, Mökkibarometristä selviää. Yhdeksän kymmenestä mökkeilevästä taittaa etäisyyden autolla.

Fyysiset palvelut ovat etääntyneet vapaa-ajan asukkailta yhä kauemmas. Vapaa-ajan asunnolta on kauppaan keskimäärin nyt reilun 13 kilometrin matka.

Vapaa-ajan asuntojen varustetaso on selvästi noussut. Sähkölämmityksen pitäminen päällä talvella oli selvästi aiempaa yleisempää. Osuus oli nyt 40 prosenttia, kun se on aiemmissa mökkibarometrissa ollut 30 prosentin paikkeilla.

Vapaa-ajan asunnossa on tilaa keskimäärin 70 neliömetriä, mikä on samaa luokkaa kuin barometrissä 2016. Myös keskimääräinen majoituskapasiteetti, seitsemän vuodepaikkaa, on pysynyt samana.

Barometri perustuu 5 000:lle vapaa-ajan asunnon omistajalle tehtyyn kyselyyn.

Mökkibarometri toteutettiin maalis–huhtikuussa, ja kyselyssä kartoitettiin muun muassa vapaa-ajan asuntojen sijaintia, saavutettavuutta, käyttöä ja muutoksia etätyön tekemisessä. Lisäksi tarkasteltiin vapaa-ajan asukkaiden suhdetta vapaa-ajan asuntonsa sijaintikuntaan.