Luonto-Liitto tuomitsee maa- ja metsätalousministeriön suunnitelman kannanhoidollisen sudenmetsästyksen aloittamisesta

Metsästys

Luonto-Liitto tuomitsee Jari Lepän (kesk.) johtaman maa- ja metsätalousministeriön suunnitelman kannanhoidollisen sudenmetsästyksen aloittamisesta ensi talvena.

Luonto-Liiton mukaan ministeriön esitys 20 suden tappamisesta rikkoo EU-lainsäädäntöä sekä luontodirektiiviä, jota ministeriön on velvollisuus noudattaa. Kannanhoidollinen metsästys ei ole toimenpide, jolla edistetään suden ja ihmisen välistä rinnakkaiseloa.

– Suden tappamisen pitää olla aina viimeinen vaihtoehto, jos mitään muuta vaihtoehtoa ei ole olemassa ja kaikkia muita keinoja on yritetty käyttää useampaan kertaan. Keskeisintä mahdollisten petovahinkojen estämisessä on vahinkojen aktiivinen ennaltaehkäisy. Susi on Suomessa EU-lainsäädännön mukaan tiukasti suojeltu ja erittäin uhanalainen laji, Luonto-Liitto kertoo tiedotteella.

Luonto-Liiton mukaan Suomen susipolitiikka myötäilee vain metsästäjien, eläintilallisten ja porotalouselinkeinon vaatimuksia, vaikka suurin osa suomalaisista haluaa, että sudella on mahdollisuus elää Suomessa.

– Pelkkä lausuntojen lähettäminen ministeriön suuntaan ei ole riittävää. Luontoarvojen kuuleminen on ensiarvoisen tärkeää juuri nyt, kun ilmastonmuutoksen lisäksi meidän on torjuttava maailmaa uhkaava lajikato, sanoo Luonto-Liiton susiryhmän puheenjohtaja Mari Nyyssölä-Kiisla.

Luonto-Liiton susiryhmä järjestää Seis susivainolle -mielenosoituksen maa- ja metsätalousministeriön edessä torstaina 2. joulukuuta.