Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää liikenneverkkoyhtiön valmistelun

Liikenneuudistus

Liikenne- ja viestintäministeriö keskeyttää liikenneverkkouudistuksen lausuntokierroksen ja Ota kantaa -keskustelun.

Ministeriö kertoo asiasta tiedotteessaan.

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) sanoo, että pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa on sovittu, että autoverosta ei luovuta.

Hänen mukaansa liikenneverkkoyhtiö ei voisi näin saada toimintaansa varten riittäviä asiakasmaksutuloja.

– Selvityksen lähtökohta oli, että liikkumisen kustannukset eivät nouse, Berner sanoo.

Hallitus sopi huhtikuussa 2016, että liikenne- ja viestintäministerin johdolla valmistellaan esitys liikenneverkon kehittämiseksi liiketaloudellisesti.

Esitys tuli laatia siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä toiminnan käynnistämiseksi vuoden 2018 alussa.

Liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teriö esitteli liiken­ne­verk­ko­sel­vi­tyksen viime viikolla, mutta se sai tuoreeltaan kovaa kritiikkiä sekä hallituksesta että oppositiosta.

Sipilän mukaan liikenneverkon kehittämistä mietitään seuraavana rauhassa hallituspuolueiden kesken.

Ministeri Berner korostaa, että liikenneverkon rahoitus vaatii uudistamista, vaikka yhtiömuotoinen toimintamalli ei saanut nyt kannatusta.

– Meillä on edelleen ratkaistavana useita isoja kysymyksiä, jotka liittyvät väylien rahoitukseen, kehittämiseen ja päästövähennyksiin. Myös vastuunjako valtion ja tulevien maakuntien kanssa on ratkaistava, Berner sanoo.

Liikenneministerin mukaan valtion varat eivät nykyisellään riitä ylläpitämään, saati kehittämään valtion liikenneverkkoa.

Rahoituksen puutteesta johtuen Suomen liikenneverkossa on 2,5 miljardin euron korjausvelka, joka jatkaa kasvuaan 100 miljoonan vuosivauhdilla.

– Meidän on kyettävä ratkaisemaan tämän huomattavan ison korjausvelan taittaminen pitkäjänteisesti, Berner sanoo.

Myös maakuntauudistus tulee vaikuttamaan väylänpitoon.

Bernerin mukaan maakuntauudistuksen valmistelussa täytyy pian päättää, miten valtion ja maakuntien työnjako ja vastuut jaetaan liikenteen osalta.

– Valmistelussa on ollut esillä, että valtion alempi tieverkosto siirretään maakuntien omistukseen vuodesta 2019 alkaen. Tiet siirrettäisiin maakuntien omaisuudeksi korjausvelkoineen, ja teihin kohdistuva rahoitus siirtyisi mukana, Berner kertoo.

Alempi tieverkosto kattaa noin 70 prosenttia valtion tieverkostosta, eli noin 55 000 kilometriä. Sen arvo on noin 4 miljardia euroa.

Berner sanoo, että maakuntamallissa valtio jakaisi maakuntien kesken vuosittain noin 350 miljoonaa euroa, minkä se on toistaiseksi panostanut alemman tieverkoston ylläpitoon.

Kukin maakunta voisi päättää miten rahat käyttää ja haluaako ottaa lisäinvestointeihin lainaa.

– Liikenneväylien käyttäjien näkökulmasta on toki tärkeää, että maakunnat myös käyttävät valtiolta saamansa määrärahan tieverkkoon sen sijaan, että se siirtyisi yleiskatteisesti käytettäväksi maakuntien muihin menoihin, Berner toteaa.

Juttua ja otsikkoa muokattu klo 21:29. Juttu päivitetty kauttaaltaan klo 21:44.