Berner kiittää liikenneuudistuksen valmistelijoita: "Työmme ei mennyt hukkaan"

Liikenneuudistus

Liikenneministeri Anne Berner (kesk.) kiittää kaikkia liikenneuudistuksen valmisteluun osallistuneita perusteellisen selvityksen tekemisestä ja uusien rohkeiden ajatusten esille tuomisesta.

Lisäksi hän kiittää kansalaisia ja sidosryhmiä heidän antamastaan palautteesta.

Berner kommentoi asiaa Liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteessa, jossa kerrottiin, että kritiikin kohteeksi joutuneen uudistuksen valmistelu keskeytetään.

­– Työmme ei mennyt hukkaan, vaan palvelee varmasti tavalla tai toisella liikenteen uudistustyössä, jota meidän on määrätietoisesti jatkettava. Tarvitsemme jatkossakin rohkeutta tehdä uusia, ennakkoluulottomia avauksia liikenteen kehittämiseksi tulevaisuuden tarpeisiin, Berner sanoo.

Hallitus sopi huhtikuussa 2016, että liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­terin johdolla valmistellaan esitys liiken­ne­verkon kehit­tä­mi­seksi liike­ta­lou­del­li­sesti.

Esitys tuli laatia siten, että tarvittavat päätökset voidaan tehdä toiminnan käyn­nis­tä­mi­seksi vuoden 2018 alussa.

Liikenne- ja vies­tin­tä­mi­nis­teriö esitteli liiken­ne­verk­ko­sel­vi­tyksen viime viikolla.

Selvityksessä ehdotettiin, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. Yhtiö rahoittaisi toimintansa autoilijoilta perittävillä maksuilla.

Selvitys sai kuitenkin heti tuoreeltaan kovaa kritiikkiä sekä hallituksesta että oppositiosta ja ministeriö kertoi maanantai-iltana keskeyttävänsä selvityksen valmistelun.