Koronavuoden vauvabuumi näkyi äitiysavustuksissa – Suomi poikkeus pohjoismaiden joukossa

Syntyvyys

Syntyvyyden piristyminen näkyi vuonna 2020 äitiysavustuksen saajien määrässä 11 prosentin kasvuna edelliseen vuoteen nähden, kertoo Kela.

Positiivinen syntyvyysvuosi katkaisi laskevan kehityksen, joka on kestänyt koko 2010-luvun. Koronavuonna äitiysavustuksen saajien määrä palasi vuoden 2017 tasolle.

– Koronavuosi näyttää yllättäen kääntäneen pitkään jatkuneen syntyvyyden laskun noususuuntaan, kertoo Kelan tutkija Anneli Miettinen.

– Tämä on poikkeuksellista verrattuna esimerkiksi Ruotsiin tai Norjaan, joissa syntyvyysluvut ovat edelleen laskeneet. Osin kyse on odotetusta käänteestä: pitkään lastensaantia lykänneet ovat ryhtyneet toteuttamaan lastensaantisuunnitelmiaan koronavuodesta huolimatta.

Vuonna 2020 äitiysavustuksen sai 49 170 perhettä.