Koronaviruksen yllättävä vaikutus: Monen vastasyntyneen imetys vaarassa – ”Kerrotaanko tästä perheille?”

Koronakriisi

Koronavirusepidemia on aiheuttanut yllättävän vaikutuksen myös vastasyntyneiden lasten elämään.

Synnytysalan ammattilaisten yhteisessä kannanotossa kerrotaan, koronatilanne on lisännyt Suomen suurimpien synnytyssairaaloiden painetta kotiuttaa vastasyntyneiden lasten perheet tavallistakin nopeammin.

Kotiinlähtökelpoisuuden varmistamiseksi lievästi kellastuneille ja diabeetikkoäitien vastasyntyneille on ohjeena antaa rutiininomaisesti suuria määriä lisämaitoa.

Kannanoton mukaan ongelma on kuitenkin se, että lisämaidolla ähkyksi syötetty vauva ei ime rintaa, jolloin imetyksen käynnistymisen kannalta kriittiset päivät menevät hukkaan.

– Jos rinnat eivät saa stimulaatiota, maidonnousu viivästyy ja vauva tarvitsee seuraavinakin päivinä lisämaitoa. Kun lisämaidon käyttö jatkuu, oman maitomäärän nostaminen vauvan tarpeita vastaavaksi on hankalaa tai mahdotonta, tiedotteessa sanotaan.

Tiedotteen ovat allekirjoittaneet Imetyksen tuki ry, Suomen Kätilöliitto ry, Suomen Terveydenhoitajaliitto ry, Suomen vauvamyönteisyyskouluttajat ry ja Tehyn terveydenhoitajajaosto.

Lisämaidon antaminen kotiuttamisen nopeuttamiseksi ilman lääketieteellistä perustetta ei ole tiedotteen mukaan näyttöön perustuvaa hoitoa.

Kannanotossa korostetaan, että vallalla oleva käytäntö on lyhytnäköistä reagointia, jossa terveydenhuollon akuuttiin kuormitukseen vastaaminen menee lasten ja naisten elinikäisten terveyshyötyjen edelle.

– Käytäntö herättää huolen myös hoidon eettisyydestä. Kerrotaanko perheille, että vauvalle annettu lisämaitomäärä tekee imetyksestä jatkossa hyvin haastavaa? Onko perheillä aidosti mahdollisuutta tehdä tietoon perustuvia valintoja ja ohjataanko heille keinoja imetyksen turvaamiseksi, jos vauva ei ole rinnalla vauvantahtisesti, kannanotossa kysytään.

Huolta tiedotteessa kannetaan myös siitä, että koronavirustilanne aiheuttaa viivettä kotiutumisen ja ensimmäisen neuvolakäynnin väliin.

– Poikkeustilanteessa tulisi panostaa sairaaloiden ja neuvoloiden yhteistyön tiivistämiseen ja etäohjausmahdollisuuksien kehittämiseen vauvojen ja perheiden parhaaksi.