Kirkko päätti edelleen vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja – keskustelu jatkuu vielä 

Sateenkaaripapit pettyivät nahkapäätökseen 
Kirkko

Evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous päätti perjantaina kolmelle päivälle venyneen pitkän keskustelun jälkeen, ettei kirkko ala vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Asiaa koskevan aloitteen raukeamisesta päätettiin äänestyksen jälkeen numeroin 59–46. Keskustelussa käytettiin yhteensä 73 puheenvuoroa.

Porvoon piispa Björn Vikström ehdotti, ettei aloite raukeaisi, vaan se lähetettäisiin piispainkokoukselle jatkovalmistelua varten.

Hyväksytyksi tuli kirkolliskokousedustaja Arto Antturin ehdotus.

Sen mukaan kirkolliskokous pyytää piispainkokousta edistämään kunnioittavaa keskustelua ja edelleen selvittämään vaihtoehtoja avioliittokäsitykseen liittyvän erimielisyyden ratkaisemiseksi.

Perustevaliokunta katsoi avioliittokäsitystä koskevassa mietinnössään, että esiin tulleet näkökohdat eivät anna riittäviä perusteluja kirkon nykyisen avioliittokäsityksen laajentamiselle tai muuttamiselle.

Samaa sukupuolta olevia pareja vihkivät Sateenkaaripapit-yhteisö roimi tuoreeltaan päätöstä todeten, että kirkolliskokous ”on jälleen näyttänyt kykenemättömyytensä sellaiseen päätöksentekoon, joka selkeyttäisi tai muuttaisi nykyistä sekavaa tilannetta kirkossamme suhteessa nykyiseen avioliittolakiin”

Liikkeen aktiiveihin kuuluva rovasti Kari Pekka Kinnunen sanoo suoraan olevansa pettynyt kirkolliskokouksen nahkapäätökseen.

– Totta kai olen pettynyt, ettei aloite mennyt läpi. Kirkolliskokous ei pystynyt tekemään päätöstä, vaikka ilmapiiri kirkossa on muuttunut valtavasti. Nyt siis palataan tähän tilanteeseen, jossa asia jää edelleen kellumaan, Kinnunen sanoi STT:lle.

Kinnunen sanoi pelkäävänsä ennen kaikkea sitä, etteivät nuoret jaksa loputtomiin odottaa, vaan jättävät kirkon.

– Toivoisin, että he pysyisivät kirkossa. Korostan, että kaikille pareille löytyy pappi kaikkialla Suomessa. Kirkon kanta samaa sukupuolta olevien avioliittoon on jo käytännössä muuttunut, vaikka periaatteellista päätöstä ei vielä pystyttykään tekemään, Kinnunen jatkoi.

Muissa asioissa kirkolliskokous ehdotti maan hallitukselle, että se alkaisi valmistella lakia uudesta tietosuojalainsäädännöstä ja digitaalisten palveluiden tarjoamisesta.

Laki tietosuojasta täsmentäisi ja täydentäisi yleistä tietosuoja-asetusta.