Keskustanuoret: Naiset on huomioitava paremmin maanpuolustuksessa

Maanpuolustus

Keskustanuoret vaatii naisten parempaa huomioimista asevoimissa. Keskustanuoret ehdottavat kannanotossaan, että Suomessa valmisteltaisiin pikaisella aikataululla kansalaispalvelusmalli, joka koskisi yhdenvertaisesti kaikkia sukupuolia.

Keskustanuorten mallissa jokainen saisi itse valita armeijan ja kansalaispalveluksen väliltä. Malli ehkäisisi järjestön mukaan sukupuolisyrjintää suomalaisessa maanpuolustuksessa. Yhtenä esimerkkinä syrjivistä rakenteista keskustanuoret pitää sitä, että asevelvollisuus koskee käytännössä vain nuoria miehiä.

– Sukupuolisyrjinnästä on päästävä eroon. Haluamme, että kansalaispalveluksen suorittaminen palvelee sekä yhteiskuntaa, nuorta itseään että kokonaisturvallisuuden tavoitteita, Keskustanuorten puheenjohtaja Hanna Markkanen linjaa kannanotossa.

Tiistaina 21. syyskuuta vietetään kansainvälistä rauhanpäivää.

Keskustanuorten mukaan kestävä rauha voidaan kansainväliselläkin tasolla saavuttaa vain, jos naisten asemaa ja roolia rauhanprosesseissa vahvistetaan.

Nuorisojärjestön mielestä naiset on otettava mukaan yhteisöjen sisällä tapahtuvaan pitkäjänteiseen rauhantyöhön, jota hoitavat kansalaiset ja kansalaisyhteisöt. 

Kannanotossa korostetaan naisten roolia etenkin konfliktien jälkeisissä rauhan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Keskustanuorten mukaan rauhan kestävyyteen voidaan uskoa paremmin, jos rauhanprosessissa keskitytään naisten taloudelliseen, poliittiseen ja yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 

– Suomen tulee panostaa entistä enemmän nuoriin ja naisiin kohdistuvan rauhantyön rakentamiseen. Yksi konkreettinen keino olisi esimerkiksi naisyrittäjyyden tukeminen kehitysyhteistyön avulla, Markkanen summaa.