Keskustan nuorisopomot löytävät syrjäytymisraportista tärkeitä viestejä päättäjille – "Huolestuttavaa ja pysäyttävää luettavaa"

Nuoret

Keskustalaisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat pitävät e2 Tutkimuksen tuoretta raporttia työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneistä nuorista tarpeellisena ja herättävänä viestinä myös päättäjien suuntaan.

– Huolestuttavaa ja samalla myös pysäyttävää luettavaa. Siinäkin mielessä hyvä, että tämmöisiä tutkimuksia tehdään,  kommentoi Keskustanuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.

Mäkeläinen löysi tutkimuksesta muutamia yllättäviäkin asioita niin sanottujen NEET-nuorten (Not In Education, Employment or Training) elämästä.

– Se yllätti minut, että osa nuorista ei ole koskaan kokenut tulleensa arvostetuksi, Suvi Mäkeläinen pohtii.

– Huomiota kiinnitin myös siihen, että niinkin moni nuori toivoo elämältään ihan perinteisiä asioita. Työ koetaan joutenoloa mielekkäämmäksi, jos työtä vain olisi tarjolla.

Päättäjien olisikin Mäkeläisen mukaan ensiarvoisen tärkeätä kiinnittää huomiota syrjäytymistä ennaltaehkäisevään toimintaan.

– Tarvitaan toimia, että nuoret eivät missään vaiheessa joutuisi kokemaan ulkopuolisuutta ja arvostuksen puutetta.

– Niin kuin hallitusohjelmassakin on kirjattu, jatkossa pitäisi panostaa nykyistä enemmän opinto-ohjaukseen ja erityisesti opintojen jälkeiseen ohjaukseen, hän muistuttaa.

Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen on samaa mieltä siitä, että oppia yhteiskuntakelpoisuuteen pitäisi tarjota jo koulujen opetussuunnitelmissa.

– Oli kyse sitten työttömmyskortistoon ilmoittautumisesta tai vaikkapa Kelan hakemuksen täyttämisestä.

– Kaikilla nuorilla ei ole luontaisia valmiuksia niiden tekemiseen, vaan he tarvitsevat tukea. Apua tarvitaan niin, ettei kenenkään onnistuminen jää jostain pienestä asiasta kiinni, hän huomauttaa.

Piiparinen sanoo pystyvänsä samaistumaan ja olemaan yhtä mieltä monista tutkimuksessa esiinnousseista asioista.

– Kyllä nuoret ovat valmiita aikuistumaan ja ottamaan vastuuta elämästään, jos heille annetaan mahdollisuus.

Joillakin nuorilla voi olla Piiparisen mukaan suuria vaikeuksia esimerkiksi raha-asioiden hallinnan kanssa.

– Yhteiskunta voisi osaltaan auttaa opintojen sujumista suuntaamalla tukea pois lainapainotteisuudesta opintorahan suuntaan, Piiparinen toteaa.

Keskustan tuore kansanedustaja Joonas Könttä näkee tutkimuksessa esiintuodut nuorten toiveet tulevaisuuden suhteen erittäin ymmärrettävinä.

– Meillä jokaisella tulisi olla läheisiä ympärillämme, mielekästä tekemistä ja harrastuksia. Päättäjien tulee tarjota mahdollisuuksia erityisesti heikommassa asemassa oleville, hän painottaa.

Köntän mukaan nuorten elämän luotsaamisessa oikeille raiteille tarvitaan sosiaalista apua ja ohjausta.

– Mielenterveysongelmiin ja syrjäytymiseen on puututtava jo varhaisessa lapsuudessa, eikä tämä välittäminen saa loppua iän karttuessa.

– Meidän tulee tarjota luottamusta paremmasta tulevaisuudesta. Mahdollisuuksia elämään jokaisen nuoren vahvuuksien mukaan. Tästä on hyvinvointivaltiossa kyse.