Keskustan meppiehdokas Jari Karhu helpottaisi häirikkösusien lopettamista – “Pedot kuuluvat luontoon, eivät pihapiireihin“

Haluan edistää kansallisen päätöksenteon lisäämistä Euroopan unionissa, lappeenrantalaisyrittäjä sanoo
Eurovaalit

Miksi haluat europarlamentaarikoksi, Jari Karhu?

Haluan tehdä Euroopan paremmaksi ja turvallisemmaksi asua ja elää. Euron vakaus luo turvaa myös Suomelle. Eurooppa merkitsee yhteistyötä ja yhteisiä arvoja. Suomi on monessa asiassa mallimaa, joka toteuttaa yhteisesti sovittuja päätöksiä, sitä on vaadittava myös muilta.

Kilpailukyvyn säilyttäminen maailman mittakaavassa on tärkeää. Yhteisten asioiden hoitoon kuuluu myös terrorismin ehkäisy ja puolustusyhteistyö. Puretaan hallinnon turhaa byrokratiaa. En kannata liittovaltiokehitystä vaan valtioiden välistä yhteistyötä.

Onko sinulla aiempaa kokemusta tai kosketuspintaa EU-asioista?

Olen ammattikorkeakoulun projektipäällikkönä vetänyt useamman EU-rahoitteisen kehitysprojektin. Maanviljelyssä törmään jatkuvasti EU-tukiasioihin ja niiden muutoksiin. Yrittäjänä kansainvälisessä kaupassa olen päivittäin tekemisissä niin EU:n sisämarkkinoiden kuin ulkomarkkinoidenkin kanssa.

Mitä asioita haluaisit meppinä erityisesti edistää?

Haluan edistää kansallisen päätöksenteon lisäämistä. Esimerkiksi pedot kuuluvat luontoon, eivät pihapiireihin. Häirikkösusien lopettaminen on tehtävä helpommaksi ja päätökset alueelliseksi.

Aluekehitysrahojen jatko ja määrä on turvattava. Niillä saadaan elinvoimaa etenkin maaseudulle ja haja-asutusaluille. Aluekehitysrahoja voitaisiin käyttää myös alemman tieverkon parantamiseen ja kunnossapitoon.

Suomi voi olla teknologisen kehityksen kärkimaa, mutta Suomen on vaadittava myös muiden osallistumista ilmastonmuutoksen torjuntaan. Suomen metsät toimivat hiilinieluina, ja metsien hoidon osaamista voidaan viedä myös muihin maihin.

Puilla lämmittämistä ei tule kieltää eikä polttomoottoriautoja. Siirrytään vähäpäästöisiin biopohjaisiin polttoaineisiin ja biokaasuun sekä uudistetaan autokantaa hallitusti.

Puolustusyhteistyötä pitää lisätä, mutta en kannata EU:n yhteistä armeijaa.

Mitä mieltä olet EU:n maataloustukipolitiikasta ja mihin suuntaan sitä pitäisi kehittää?

Tukipolitiikka on saatava pitkäjänteiseksi ja yksinkertaisemmaksi, viljelijöiden usko tulevaisuuteen on palautettava. Se mahdollistaa investointien lisäämisen. Biopolttoaineet ja biokaasun tuotanto ovat mahdollisuus lisätä tuloja ja pitää maaseutu elinvoimaisena.

Onko EU onnistunut hallitsemaan Eurooppaan suuntautuvaa muuttoliikettä ja minkälaisia muutoksia se vaatisi?

EU ei ole onnistunut täysin hillitsemään sitä. Yksi ratkaisu olisi, että turvapaikkahakemukset käsiteltäisiin jo EU:n ulkorajoilla ja avun antamista parannettaisiin lähtömaissa. Kiintiöpakolaisuutta voisi lisätä, jos sillä voidaan estää hallitsematonta maahanmuuttoa. Turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava ja kielteisen päätöksen saaneiden palautusta on valvottava, että se oikeasti saadaan tehtyä.

Mitä ajatuksia herättää Suomen tuleva rooli EU:n puheenjohtajamaana?

Suomella on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus edistää maallemme tärkeitä asioita ja tuoda niitä näkyvästi esiin.

Miten rohkaisisit suomalaisia äänestämään EU-vaaleissa?

Äänestämällä voit vaikuttaa. Jo puolet Suomeen vaikuttavista päätöksistä tulee EU:sta. Vain äänestämällä asiaosaajia ja puolenpitäjiä voit taata, että maamme asioista pidetään huolta myös Euroopan tasolla.

 Suomenmaan juttusarjassa esitellään keskustan eurovaaliehdokkaat.

Jari Karhu

  • Ikä: 55 vuotta
  • Koulutus: insinööri
  • Työ: yrittäjä (mittausala), maanviljelijä ja metsänomistaja
  • Paikkakunta: Lappeenranta
  • Miten rentoudun vapaa-ajalla: harrastan metsästystä sekä vanhojen traktorien keräilyä ja päreiden höyläystä. Olen pitkään osallistunut yhteisten asioiden hoitoon kylätasolta valtakunnan tasolle saakka.