Keskustan Aittakumpu: Lapsiperheiden kotipalveluiden saatavuutta parannetaan

Lapsiperheet

Moni perhe voi tällä hetkellä huonosti. Lasten ja vanhempien pahoinvointi on näkynyt viime vuosina muun muassa lastensuojelun sekä mielenterveys- ja päihdepalveluiden tarpeen kasvuna, kansanedustaja Pekka Aittakumpu harmittelee kannanotossaan.

– Sosiaalihuoltolain mukaan lapsiperheillä on oikeus kotipalveluun perheen elämäntilanteen tai perhetilanteen niin vaatiessa. Lapsiperheet ovat kuitenkin eriarvoisessa asemassa asuinkunnastaan riippuen. Osassa kunnista kotipalvelua on saanut joustavasti ja matalalla kynnyksellä. Osassa kunnista perheet ovat jääneet täysin vaille tarvitsemaansa apua.

Aittakumpu sanoo, että keskustassa on tunnistettu tarve parantaa lapsiperheiden kotipalveluita.

– Keskustan vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjattiin lapsiperheiden kotipalvelun saatavuuden parantaminen.

– Nyt hallitus on antanut eduskunnalle esityksen ikääntyneiden palveluiden parantamisesta. Esitykseen sisältyy myös esitys sosiaalihuoltolain muuttamisesta, jossa selkeytetään lapsiperheiden kotipalvelua koskevaa lainsäädäntöä, Aittakumpu kertoo.

Aittakumpu muistuttaa, että lapsiperheiden kotipalvelu on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Perheiden tukeminen ja vanhempien voimavarojen vahvistaminen on kannattavaa myös taloudellisesti, sillä se vähentää tarvetta raskaammille palveluille kuten lastensuojelulle.

– Sote uudistuksen myötä myös lapsiperheiden kotipalvelu järjestäminen siirtyy maakuntien vastuulle. Pidän tärkeänä, että maakuntien tulevat päättäjät linjaavat, että lapsiperheiden kotipalvelua tulee saada viivytyksettä, matalalla kynnyksellä ja ilman byrokratiaa.

– Uupunut tai sairaudesta kärsivä vanhempi tarvitsee konkreettista apua arjen pyörittämiseen eikä vain haastatteluja ja papereiden täyttämistä. Apua tulee saada akuuttiin tilanteeseen nopeasti ja sujuvasti. Palvelun jatkuva tarve voidaan arvioida tarkemmin sitten kun perhe on saanut kiireellisen avun ja tilanne selkeytyy hieman, Aittakumpu toteaa.

Aittakummun mukaan on erittäin tärkeää, että lapsiperhe saa kotipalvelua paitsi silloin, kun perheessä on kriisi, myös ennaltaehkäisevänä palveluna, jolloin ongelmien kärjistymistä voidaan ehkäistä ennalta.