Keskusta vaatii jokaiseen kuntaan vähintään yhden sote-pisteen – "Hoitoon pääsy ei saa olla ihmisen postinumerosta tai rahasta kiinni"

Keskustan kesäkokous

Keskustan eduskuntaryhmän tärkein tavoite on turvata tasa-arvoiset palvelut koko Suomessa. Tästä osoituksena keskusta vaatii, että jokaisessa kunnassa pitää olla vähintään yksi sote-piste, josta ihminen saa lähipalvelut.

– Hoitoon pääsy ei saa olla ihmisen postinumerosta tai rahasta kiinni. Sote-piste mahdollistaa myös, perhekeskustoiminnan laajentamisen, uudenlaiset lasten ja ikäihmisten neuvolat sekä mielenterveysongelmista kärsivien tukemisen nykyistä paremmin.

– Harvemmin tarvittavat erikoissairaanhoidon palvelut voivat olla kauempana, mutta kuitenkin kohtuullisella etäisyydellä, todetaan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa laaditussa kannanotossa.

Keskustan eduskuntaryhmän mukaan sosiaali- ja terveysalan ajankohtaisimpia kysymyksiä on myös hoitoalan työntekijöiden tilanteen parantaminen ja hoitajapulan ratkaiseminen.

– Sosiaali- ja terveyspalveluiden siirtymistä maakuntien vastuulle tulee hyödyntää yhtenäistämällä alueilla hyviksi havaittuja hoitoalan käytäntöjä esimerkiksi työhyvinvoinnin, urakehityksen ja johtamisen vahvistamisessa, keskustaryhmä muistuttaa.

Maakuntavaalit ovat keskustan mielestä myös mahdollisuus muuttaa Suomen suuntaa tasapainoisemmin kehittyväksi.

– Viimeistään korona-aika on osoittanut ennen muuta oikeiston ajaman keskittämisen kestämättömyyden. Ihmiset ovat omilla päätöksillään valinneet väljemmän, monipaikkaisen Suomen, joka on kestävämpi taloudellisesti, sosiaalisesti ja luonnonkin kannalta. Siksi keskustan eduskuntaryhmän tavoite on tulevaisuudessa terästää maakuntia edelleen. Tuntuvasti, kannanotossa painotetaan.

Maakuntien ihmisillä pitää keskustan näkemyksen mukaan olla valtaa päättää kansanvaltaisesti ja itsenäisesti myös esimerkiksi alue-, elinkeino- ja liikennepolitiikasta, maankäytöstä sekä ympäristösuojelusta sen sijaan, että nämä asiat sanellaan keskushallinnon kabineteista yhdellä muotilla koko Suomeen.

– Lainsäädännön pitää olla joustavaa ja maakuntien pitää voida soveltaa lainsäädäntöä niitä itseään koskevissa asioissa. Tilaa pitää olla enemmän paikalliselle aloitteellisuudelle. Silloin päätökset ja ihmisten todellisuus vastaavat paremmin toisiaan, kun elinolot eri puolilla Suomea ovat erilaisia, eduskuntaryhmä muistuttaa.

Keskustan eduskuntaryhmä esittää myös siirtymistä nykyisistä maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimuksista malliin, jossa sopijoina ovat valtio ja maakunnittain alueen kunnat, eivät suurimmat kaupungit niin kuin nyt.

– Nykyiset sopimukset ovat vauhdittaneet ihmisten, palvelujen työpaikkojen keskittymistä kaikkine kielteisine seurauksineen.

– Uudistuksella edesautettaisiin päästöjen vähentämistä isoimmissa kaupungeissa ja koko Suomessa kaikkien kuntien yhteistyönä sekä rakennettaisiin muillakin tavoin kestävämpää, tasapainoisemmin kehittyvää yhteiskuntaa. Sillä mahdollistettaisiin nykyistä paremmin myös ihmisten toiveiden ja elämäntilanteiden mukainen asuminen, keskustaryhmä vakuuttaa.