Keskusta tarjoaa kuntavaaleissa monipaikkaisuutta ja kestävää kehitystä

Kuntavaalit

Keskusta uskoo kuntien kehittämiseen monipaikkaisuuden kautta.

Puolue tavoittelee kuntavaaliohjelmassaan otsikolla ”Keskusta – tekee toiveista totta” ihmisille arkea, jossa koti voi olla useammassa paikassa.

– Siksi edistämme joustavia etätyömahdollisuuksia ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä. Etätöiden lisääminen koituu sekä ihmisten että ympäristön hyväksi: ruuhkat ja kasvihuonekaasupäästöt vähenevät samalla, kun aika henkilökohtaiseen elämään ja perheelle lisääntyy. Hajautettu yhteiskunta takaa paremmin myös huoltovarmuuden, puoluevaltuuston hyväksymässä ohjelmassa perustellaan.

Keskustan mielestä kesämökin muuttaminen vakituiseksi asunnoksi pitää tehdä helpoksi. Valtionosuuksissa pitää keskustan huomioida kunnan todellinen, läsnä oleva väestö myös mökkiläisyyden osalta. Osa-aikaisilla asukkailla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa kunnan asioihin.

Keskusta nostaa myös kestävän kehityksen jokaisen kunnan toiminnan ohjenuoraksi.

– Kannustamme biopolttoaineiden ja niiden jakeluverkoston kehittämiseen, tuuli- ja aurinkovoiman sekä maalämmön käyttöön.

Keskustan mielestä autottomaan elämään on tarjottava mahdollisuus ainakin kaikissa kaupungeissa. Siellä missä autoilulle ei ole realistisia vaihtoehtoja, auton käytöstä ei pidä rankaista veronkorotuksilla ja uusilla maksuilla.

Keskustan mielestä luonnonvarojen käytöstä pitää jäädä nykyistä suurempi taloudellinen hyöty kuntaan esimerkiksi kaivosveron kautta. Luonnolliset monopolit, kuten vesihuolto ja sähkönjakeluverkosto, on pidettävä julkisessa omistuksessa.

Kosteusvaurioisten rakennusten purkamisen ja julkisen puurakentamisen edistämiseen tarvitaan keskustan mielestä selkeä valtion tukiohjelma.

Keskustan kuntavaaliohjelma sisältää omat pakettinsa pienille kunnille ja harvaan asutuille alueille , seutukaupungeille ja isoille kaupungeille.

Pienille kunnille keskusta tarjoaa muun muassa digivalmiuksien parantamista opetuksen tueksi ja seutukaupungeille tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja suurten kaupunkien yritysten kanssa.

Suurissa kaupungeissa on keskustan mielestä panostettava julkiseen liikenteeseen ja monipuolisiin asumismahdollisuuksiin.