Keskusta porrastaisi kotihoidontuen – alle 2-vuotiaiden hoidosta tukea saisi nykyistä enemmän

Keskustan mallissa kotihoidontuki pienenisi lapsen täytettyä kaksi vuotta
Perhevapaauudistus

Keskusta haluaa porrastaa kotihoidontuen niin, että sitä maksetaan nykyistä enemmän alle 2-vuotiaiden lasten kotihoidosta ja nykytasoa vähemmän lapsen täytettyä kaksi vuotta.

Ratkaisulla keskusta kohdentaisi kotihoidontuen 1–2-vuotiaiden lasten kotihoitoon ja kannustaisi vanhempia palaamaan työelämään lapsen täytettyä kaksi.

Oikeus kotihoidontukeen jatkuisi kuitenkin lapsen kolmeen ikävuoteen asti.

Tällä hetkellä kotihoidontukea maksetaan yhdestä alle 3-vuotiaasta 341,27 euroa ja muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 102,17 euroa kuukaudessa.

Keskustan mielestä 2–3-vuotiasta lasta kotona hoitavalle vanhemmalle, jolla ei ole työtä johon palata, tulee kohdistaa erityistä työllistämiseen liittyvää tukea.

Kotihoidon tuen rakenteen muuttaminen on osa tiistaina julkistettua keskustan perhepakettia ja kuuluu puolueen pitkän aikavälin tavoitteisiin. Keskusta haluaa uudistaa perhevapaajärjestelmän vaalikaudella 2019–2024.

Keskusta pidentäisi ansiosidonnaiseen tuloon perustuvaa vanhempainvapaakautta.

Nykytilanteessa lapsi on noin yhdeksän kuukauden ikäinen vanhempainvapaakauden päättyessä.

Puolue pidentäisi sekä vanhempien vapaasti valittavissa olevaa että isille kiintiöityä kautta. Vanhemmille tulisi vapaus jaksottaa vanhempainvapaita niin, että niitä voi käyttää lapsen kahdeksaan ikävuoteen mennessä.

Pidemmät, ansiosidonnaiseen tuloon perustuvat vanhempainvapaajaksot merkitsevät lisäkustannuksia ja kolmikantaisen rahoituksen valmistelua.

Nykytilanteessa isä saa isyysrahaa niin, että hän voi olla 18 arkipäivää kotona samaan aikaan äidin kanssa.

Keskusta haluaa, että 18 päivän sijaan koko vapaasti jaettavissa oleva vanhempainvapaakausi on mahdollista viettää yhtäaikaisesti kotona joko kokonaan tai osittain. Vanhempainvapaa kuluu tältä ajalta tuplana.

Keskusta antaisi vanhempainvapaan lisäpäiviä niille perheille, joissa vanhempainvapaa on jaettu suhteellisen tasaisesti molempien vanhempien kesken.

Yhden vanhemman perheissä osa vanhempainvapaajaksosta voidaan osoittaa perheen läheiselle kuten isovanhemmalle, keskusta linjaa.

Puolue haluaa vahvistaa erityisesti pienituloisimpien perheiden mahdollisuuksia käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Lapsiperheiden taloudellinen tukeminen voisi tapahtua joko varhaiskasvatusmaksujen alentamisen tai verotuksen keventämisen kautta.

Toimien tulee keskustan mukaan kannustaa erityisesti pienituloisia ottamaan vastaan työtä ja parantaa lapsiperheiden ostovoimaa.

Tällä vaalikaudella keskusta haluaa käynnistää selvitystyön perhe-etuuksien laajasta uudistuksesta. Päähallituspuolue palauttaisi myös opintotuen huoltajakorotuksen lasta huoltaville opiskelijoille.

Äitiysvapaalle voi nykytilanteessa jäädä 30–50 arkipäivää ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Keskusta katsoo, että äidin pitäisi voinnin salliessa voida lykätä äitiysvapaan alkua lähemmäksi laskettua aikaa.

Osa-aikatyötä keskusta tukisi muuttamalla päivähoidon laskutusjärjestelmän pikaisella aikataululla tuntiperusteiseksi.

Lainsäädäntöä keskusta haluaa muuttaa siten, ettei luottamustehtävien hoitoa tulkita vanhempainvapaan aikana ansiotyöksi, eikä se vaikuta siten vanhempainpäivärahojen määrään.