Kaikkonen: Kansanedustajien uusi muutosturva tuntuvasti vanhaa järjestelmää oikeudenmukaisempi

Eduskunta

Kansanedustajien siirtäminen uuden sopeutumisrahan piiriin istuu vanhaa sopeutumiseläkettä tuntuvasti paremmin ihmisten oikeudentuntoon ja -tajuun, uskoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Uudistuksen eduskunnalle esitellyt Kaikkonen muistutti, että samalla eduskunnassa siirrytään tavanomaisemman työttömyysturvan suuntaan. Hän huomautti, että ihmisten luottamus eduskuntaa kohtaan rakentuu siitä, että kansanedustajat hoitavat työnsä hyvin.

– Tärkeää luottamuksen rakentumisen kannalta myös on, että toimimme oikeudenmukaisesti ja pidämme kaikessa kiinni kohtuuden vaatimuksesta.

Kaikkosen mukaan kansanedustajien sopeutumiseläke on etenkin viime vuosina koetellut ihmisten oikeudentuntoa, ja aivan syystä.

– Se on koettu epäoikeudenmukaiseksi, kun samaan aikaan on Suomen talouden kuntoon laittamiseksi nostettu eläkeikää ja jouduttu – hallituspohjasta riippumatta – säästämään palveluista ja etuuksista ja muutoinkin edellytetty ihmisiltä joustamista.

Kaikkosen mukaan sopeutumiseläkettä on myös käytetty alkuperäisen tarkoituksensa vastaisesti.

– Nyt epäkohdat ollaan korjaamassa. Tällä kahdeksan eduskuntaryhmän yhteisellä lakialoitteella sopeutumiseläke, jota on periaatteessa voinut saada maailman tappiin, lopetetaan.

Eduskunnassa pitkään toimineiden kansanedustajien etuja heikennetään uudistuksessa taannehtivasti. Uudistuksen myötä kansanedustajat ovat toimikautensa jälkeen oikeutettuja sopeutumisrahaan. Sitä voi saada yhdestä kolmeen vuotta.

Sopeutumisrahan suuruus olisi vähintään 2 100 euroa kuukaudessa ja sen määräytymisessä otetaan huomioon myös pääomatulot.

– Sopeutumisrahaa maksetaan jo vuonna 2011 ja sen jälkeen eduskuntaan valituille. Nyt sen piiriin ovat siis tulossa kaikki maamme entiset ja nykyiset kansanedustajat, Kaikkonen muistutti.

Nyt sopeutumiseläkettä saavilla olisi oikeus saada sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen.

– Muut eläkkeeseen oikeutetut entiset kansanedustajat voivat saada uutta sopeutumisrahaa kaksi tai kolme vuotta riippuen siitä, kuinka pitkään he ovat eduskunnassa olleet.

Lakialoitteen on allekirjoittanut kahdeksan eduskuntaryhmää. Perussuomalaiset sanoutuivat ainoana ryhmänä mallista irti.

Kaikkonen kiitteli muita lakialoitteen allekirjoittaneita eduskuntaryhmiä ja eduskunnan puhemiestä hyvästä yhteistyöstä uudistuksen valmistelussa.

– Ajattelen, että samanlaista yhteisen näkemyksen rakentamista tarvitsemme myös tulevaisuudessa muissakin asioissa, kun teemme yhdessä töitä Suomen ja suomalaisten parhaaksi.

Kaikkonen toivoi myös, että lakialoite voitaisiin käsitellä valiokunnissa asianmukaisesti ja hyvissä ajoin ennen vaalikauden loppua.