Kaikkonen: Kansalaisaloite aktiivimallista käsiteltävä asianmukaisesti – mallin avaamista vapaaehtois- ja järjestötyölle pohdittava

Eduskunta

Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta on käsiteltävä eduskunnassa ja sen valiokunnissa asianmukaisesti, katsoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.

Kaikkosen mielestä aktiivimallia edelleen kehitettäessä tulisi harkita myös sen avaamista vapaaehtois- ja järjestötyölle.

– Tällä tavalla esimerkiksi pitkään työttömänä olleita voitaisiin saada osallistumaan yhteiskunnan toimintaan ja osaltaan torjuttaisiin syrjäytymistä.

Eduskunnan puhemiehelle luovutettiin perjantaina yli 140 000 ihmisen allekirjoittama kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallista. Kansalaisaloitteessa esiintuotuja näkemyksiä on Kaikkosen mielestä perusteltua huomioida aktiivimallia edelleen kehitettäessä.

– Olennaista on varmistaa, että kukaan työtön työnhakija ei joudu kohtuuttomaan tilanteeseen, jos on lain edellyttämällä tavalla hakenut aktiivisesti töitä tai yrittänyt päästä työllisyyspalvelujen tai koulutuksen piiriin. Myös eduskunta edellytti, että uudistuksen vaikutuksia on seurattava tarkkaan.

Kaikkosen mielestä on myös paikallaan muistuttaa, että aktiivimalli on osa laajempaa työllisyyspakettia.

Siihen kuuluvat hänen mukaansa myös esimerkiksi panostukset etsivään nuorisotyöhön, pitkään työttömänä olleiden ikääntyneiden mahdollisuus eläketukeen, työttömän mahdollisuus siirtyä nykyistä helpommin yrittäjäksi sekä pelisääntöjen luominen nollatuntisopimuksiin.