Ympäristövaikutukset jäävät taka-alalle älylaitteita ostettaessa – tärkeimpiä tekijöitä ovat suorituskyky, hinta, käyttöjärjestelmä ja brändi

Kuluttajat

Kuluttajat eivät juuri mieti ympäristövaikutuksia, kun he tekevät päätöksiä hankkia uusia älylaitteita, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen Syken haastattelututkimuksesta. Tärkeimpiä tekijöitä päätöksiä tehdessä ovat suorituskyky, hinta, käyttöjärjestelmä ja brändi.

Älylaitteissa käytetään kuitenkin monia harvinaisia metalleja, joiden louhinta, käyttö ja kierrätys aiheuttavat merkittäviä ympäristövaikutuksia ja haasteita

Geologian tutkimuskeskus (GTK) toteaa, että käytetyt raaka-aineet on hankala saada uuteen käyttöön, koska määrät ovat pieniä eikä laitteita ei ole suunniteltu kierrätettäviksi.