Rahanjako ”tiskin alta” kestämätöntä – Tuomo Puumala perää avoimuutta korkeakoulujen ohjaukseen

Korkeakoulut

Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Tuomo Puumala (kesk.) vaatii läpinäkyvyyden lisäämistä korkeakoulujen ja opetus- ja kulttuuriministeriön välisiin tulosohjausneuvotteluihin.

Tampereen yliopistosta on esitetty väitteitä siitä, että opetusministeriöstä olisi painostettu paikallisia toimijoita Tampere3-hankkeessa. Nykykäytäntö tulosohjausneuvotteluissa on Puumalan mukaan kestämätön.

– En osaa ottaa kantaa siihen, kuka on painostanut ja ketä. Eikä kukaan ulkopuolinen voi sitä sanoa, koska neuvottelut on käyty suljettujen ovien takana, Puumala sanoo.

Puumalan mielestä menettely, jossa strategiarahaa jaetaan ikään kuin ”tiskin alta”, ei ole tätä päivää.

– Korkeakoulujen on tiedettävä, mitä niiltä vaaditaan, jotta ne voivat pyrkiä kohti yhdessä sovittuja tavoitteita. Tavoitteista on linjattava avoimesti ja yhteisillä pelisäännöillä, Puumala jatkaa.

Korkeakoulut ja opetusministeriö käyvät säännöllisin väliajoin niin sanotut tulosohjausneuvottelut, joissa sovitaan korkeakoulujen tulostavoitteista ja korkeakoulujen tulevan strategiarahan määrästä.

Puumala muistuttaa, että valtionhallinnossa avoimuus on julkisuuslain perusteella lähtökohtana lähes kaikessa toiminnassa. Avoimuuden lisääminen myös tulosohjausneuvotteluissa on välttämätöntä luottamuksen lisäämiseksi ja kaikkien osapuolten turvaksi.

– Julkisen vallan käytön tulee olla läpinäkyvää ja avointa. Vanhakantaiselta, suljettujen ovien takana tehtävältä kurmuuttamiselta pitää viedä kaikki tila pois. Tämä lisää kaikkien luottamusta kansalliseen, yhteiseen korkeakoulupolitiikkaan ja tuo korkeakoulujen arkeen työrauhaa, Puumala painottaa kannanotossaan.