Helsingin Keskustanuoret: Kahden kotimaisen kielen osaamisen vaatimus pitäisi poistaa maahanmuuttajilta

Keskusta

Helsingin Keskustanuorten mielestä maahanmuuttajilta pitäisi poistaa vaatimus kahden kotimaisen kielen osaamisesta monissa julkisen sektorin töissä. Helsingin Keskustanuoret kirjoittaa asiasta kannanotossaan.

Järjestö toteaa, että moni töitä etsivä maahanmuuttaja osaa hyvin toista kotimaista kieltä. Helsingin Keskustanuoret uskoo, että maahanmuuttajia voitaisiin palkata ja houkutella paremmin töihin, mikäli työn voisi saada pelkän toisen kotimaisen osaamisella.

– Vaatimus kahden kielen osaamisesta on usein kohtuuton henkilölle, joka ei ole Suomeen muuttaessa osannut kumpaakaan kieltä, kannanotossa sanotaan.

Nuorisojärjestö muistuttaa, että Suomessa on tällä hetkellä monilla aloilla työvoimapula. Tilannetta voisi järjestön mukaan yhdeltä osin helpottaa se, jos vaatimus kahden kielen osaamisesta poistuisi.

Helsingin Keskustanuorten mielestä myös vakituisten virkojen tulisi olla mahdollisia sellaisille maahanmuuttajille, jotka osaavat vähintään yhtä kotimaista kieltä sujuvasti.

Suomen kaksi virallista kieltä ovat suomi ja ruotsi. Helsingin Keskustanuoret painottaa, että vaikka kahden kotimaisen kielen osaamisen vaatimus poistettaisiin maahanmuuttajilta, ei sen tarvitsisi tarkoittaa molemmilla kielillä saatavien palveluiden heikentymistä.

– Palvelut tulee olla organisoitu siten, että niiden riittävyys suomeksi ja ruotsiksi taataan muuten. Erityisesti tulee huomioida asiassa virassa olevat ja virkasuhteinen henkilöstö, kannanotossa summataan.