Ville-Veikko Rantamaula:

Työuupumus on työelämän painajainen

Blogi

Joka valitettavasti laajasti on jo toteutunut. Eikä pelkästään paljon esillä olleella terveydenhuoltoalalla, vaan läpi koko suomalaisen työmarkkinan.

Työuupumuksesta kärsivät ne, jotka työpaikkojen liian vähien resurssien vuoksi ovat loppuun palamassa tai jo sairauslomalla.

Samalla työelämän ulkopuolella on monia, joita ei syrjäytymisen vuoksi saada työelämään ja tässä yksittäisenä suurena huolenaiheena ovat nuoret.

Ja jo kahden vuoden ajan koronapandemia on nakertanut työhyvinvointia, jonka jälkiseurausten laajuus selviää täydessä laajuudessaan vasta pandemian jälkeen.

Kun maailma ja sen mukana Suomi taas avautuu, joudumme urakoida työuupumukseen ja syrjäytymiseen kaatuneiden uhrien parissa todenteolla.

Tästä kertoo hyvinvointiin liittyen kustannusten määrän kehitys. Menetetyn työpanoksen kustannukset Suomessa on vuositasolla useita miljardeja euroja vuodessa.

Kustannuksiin vaikuttaa voimakkaasti työhyvinvointiin liittyvät kustannukset. Työelämässä panostetaan liian vähän työhyvinvointiin ja erityisesti henkiseen hyvinvointiin.

Kun aikoinaan hitsaajille näkövammojen ja muiden fyysisten ongelmien korjaamiseksi määrättiin kypärät ja suojavarusteet, on sama asia nyt tehtävä henkisellä puolella.

Summa paisuu jatkossakin ellei asialle tehdä mitään.

Otetaanpa esimerkiksi työturvallisuuslaki. Se on luotu aikakaudella, jolloin suuri osa suomalaisista työskenteli työntekijöinä tehdasympäristössä. Se näkyy lain sisällössä, jossa työhyvinvointia käsitellään pääasiallisesti fyysisestä näkökulmasta.

Sittemmin asiantuntijatyö on lisääntynyt merkittävästi, minkä myötä myös psyykkiset ja psykososiaaliset kysymykset työelämässä ovat merkittävässä roolissa.

Siksi laki tulisikin laittaa pikimmiten remonttiin.

Työturvallisuuslaissa on säädettävä täsmällisemmin psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisystä, arvioinnista, mittaamisesta ja seurannasta sekä työsuojelun näkökulmasta välttämättömistä oikeuksista ja velvollisuuksista muuttuvassa työelämässä.

Kun aikoinaan hitsaajille näkövammojen ja muiden fyysisten ongelmien korjaamiseksi määrättiin kypärät ja suojavarusteet, on sama asia nyt tehtävä henkisellä puolella.

Paras keino tässäkin asiassa on ennaltaehkäisy ja siihen on työkaluja tarjolla.

Ville-Veikko Rantamaula Ville-Veikko Rantamaula on helsinkiläinen keskustavaikuttaja, Tradenomiliiton edunvalvontajohtaja ja Akavan varapuheenjohtaja.