Yli 500 taksiliikennelupaa peruttu puuttuneen y-tunnuksen takia

Taksiliikenne

Yli 500 taksiliikennelupaa on peruttu, koska luvanhaltijalta puuttui y-tunnus, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Taksiliikenneluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on viime toukokuusta lähtien ollut y-tunnus.

Vaatimus koski myös luvanhaltijoita, joiden lupa oli myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa.

Y-tunnus puuttui vielä elokuussa noin 700 taksiliikenneluvan haltijalta, joille Traficom asetti määräajan tunnuksen hankkimiseen. Valvonnan jälkeen Traficom peruutti 520 taksiliikennelupaa. Lisäksi 101 liikennelupaa peruutettiin luvanhaltijan omasta pyynnöstä.

Seuraavaksi taksiliikenneluvan haltijoiden tulee täyttää ammatillisen pätevyyden vaatimus toukokuun alkuun mennessä. Traficomin mukaan yrittäjäkoe on suorittamatta vielä tuhansilta toimijoilta.

Traficom valvoo taksiliikenneluvan haltijoita ja luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä.