Varapuhemies Rinne nakkasi kelvottoman kansalaisaloitteen roskiin – ei täyttänyt muotomääräystä

Kansalaisaloitteet

Kansalaisaloite sukupuolineutraalista henkilötunnusuudistuksesta luopumisesta koki tylyn lopun eduskunnan tiistain istunnossa.

Kansalaisaloitteessa esitettiin eduskunnan päätettäväksi, että hallitusohjelmaan kirjatusta tavoitteesta henkilötunnusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi tulee luopua ja säilyttää nykyinen järjestelmä.

Istuntoa johtanut varapuhemies Antti Rinne (sd.) totesi, että kansalaisaloitelain mukaan kansalaisaloite sisältää lakiehdotuksen tai ehdotuksen lainvalmisteluun ryhtymisestä.

Varapuhemies huomautti, että hallitusohjelman kirjauksista ei voida säätää lailla eikä aloite täytä tämän vuoksi aloitteelle säädettyä ehdotonta muotomääräystä.

– Edellä todetun perusteella katson, että kansalaisaloite on vastoin kansalaisaloitelakia ja perustuslain 42 §:n 2 momentin nojalla kieltäydyn tämän vuoksi ottamasta aloitetta käsittelyyn, Rinne päätti.

Kansalaisaloitteen kokemalla kohtalolla ei ollut sinänsä enää poliittista merkitystä, sillä sukupuolineutraalia henkilötunnusuudistusta ei enää valmistella muutenkaan.

Kuntaministeri Sirpa Paatero (sd.) ilmoitti lokakuussa, että liian kunnianhimoiseksi osoittautunutta ja kallista uudistusta ei viedä eteenpäin. Keskustan eduskuntaryhmä oli ehtinyt torjua sen jo aiemmin.