Valtiovarainvaliokunta ei puolla kansalaisaloitetta dieselautojen käyttövoimaveron poistosta

Kansalaisaloitteet

Eduskunta ei lämpene dieselautojen käyttövoimaveron poistolle.

Valtiovarainvaliokunta esittää mietinnössään asiasta laaditun kansalaisaloitteen hylkäämistä. Asia on täysistunnon ainoassa käsittelyssä tänään keskiviikkona.

Valiokunta toteaa, että liikenteen nykyinen verojärjestelmä perustuu ajoneuvojen kiinteisiin veroihin, eli autoveroon, ajoneuvoveron perusveroon, käyttövoimaveroon ja todellisen käytön verotukseen eli polttoaineveroon. Liikenneverotuksella ohjataan myös liikenteen ympäristöhaittojen vähentämistä.

Valiokunta huomauttaa, että fossiilisen ja bioperäisen dieselöljyn vero ei ole yhtä korkea kuin energiaveromallin laskentaperuste edellyttäisi.

Dieselöljyn lievemmällä verotuksella on haluttu alentaa muun muassa kuorma-autoliikenteen ja sitä kautta vientiteollisuuden sekä linja-autoliikenteen kustannuksia. Verotukea ei tule valiokunnan mielestä pidä kohdentaa henkilöautoiluun vaan sen verotus tulee olla yhdenvertainen muiden polttoaineiden kanssa.

– Koska dieselhenkilöautojen suosimiselle ei ole ympäristö- eikä muitakaan perusteita, dieselkäyttöisistä henkilöautoista kannetaan ajoneuvoveron käyttövoimaveroa, millä yhdenmukaistetaan henkilöautoilun verotus, valiokunta toteaa mietinnössään.

Valiokunta korostaa, että polttoaineveron tasot tai käyttövoimavero eivät ole yhteydessä polttoaineiden kuluttajahintoihin. Verotuksella ei myöskään ole tavoitteena tasata polttoaineiden kuluttajahintojen eroja, vaan eroja eri käyttövoimien verotuksessa.

Käyttövoimaveron poistaminen olisi valiokunnan mukaan haitallista ilmastotavoitteille ilman, että samalla poistetaan myös dieselin verotuki. Tuen poistaminen heikentäisi taas linja- ja kuorma-autoliikenteen kilpailukykyä.