Valtion velanoton tarve jää tänä vuonna 8 miljardia ennakoitua pienemmäksi

Talous

Valtiokonttori on päättänyt jättää tänä vuonna nostamatta noin kahdeksan miljardia euroa tämän vuoden budjettiin kirjatusta 11,7 miljardin nettolainanottotarpeesta. Valtio ottaa siten tänä vuonna uutta velkaa noin 3,7 miljardin euron edestä.

Syitä pienempään velanottotarpeeseen on useita. Yksi tekijä on valtion kassa, joka jää tämän vuoden lopussa noin 2,5 miljardia pienemmäksi kuin viime vuoden lopussa. Viime vuonna valtiokonttori kasvatti kassaa varautuakseen koronakriisistä syntyviin yllättäviin menoihin.

Lisäksi arvio tänä vuonna toteutuvien tulojen ja menojen erotuksesta poikkeaa budjetoidusta noin 5,5 miljardia euroa. Tähän vaikuttavat budjetin siirtomäärärahat, jotka ovat käytettävissä useamman vuoden ajan.

Valtiovarainministeriö huomauttaa tiedotteessaan, ettei pienentynyt velanottotarve muuta talouden isoa kuvaa tai julkisen talouden pitkän aikavälin haasteita.