Uudenmaan keskusta: Kaavoitus on tehtävä asukkaiden ehdoilla

Aluesuunnittelu

Uudellamaalla monissa kunnissa muuttoliike aiheuttaa kasvu- ja rakennuspaineita, keskustan Uudenmaan piiri katsoo.

– Kasvu ja muuttoliikenne on sinällään myönteistä, mutta kasvun on tapahduttava sopivan väljästi ja hallitusti. Liian tiiviitä asuinalueita ja liian pieniä asuntoja ei tule suunnitella. Kaupunkien keskustoissakin on oltava vihreyttä ja tilaa hengittää, piiri huomauttaa.

– Uudisrakentamisessa kuntien ja kaupunkien kaavoituksessa tulee voimakkaasti edistää uusiutuvien materiaalien käyttöä huomioiden kotimainen puu.

Kaavoituksessa lähiluonto ja -liikuntapaikat ovat yhtä tärkeitä kuin uudisrakentaminen, keskustapiiri näkee.

– Mikäli virkistysalueiden paikalle suunnitellaan rakentamista, on liikuntaan samassa yhteydessä kaavoitettava uusi, vähintään yhtä laadukas alue. Ainutlaatuisten ja korvaamattomien luonto- ja virkistysalueiden tilalle ei tule rakentaa.

– Kaupunkien ja kuntien asukkaita sekä päättäjiä on kuultava uusia alueita suunniteltaessa. Asukkaiden mielipiteillä on oltava myös aitoa merkitystä. Samalla lupaprosessien tulee olla mieluummin mahdollistavia kuin hankaloittavia. Vapaa-ajan asuntojen muuttamista vakituisiksi asunnoiksi kannattaa edistää kunnissa, Uudenmaan keskusta linjaa.