Työpaikoilla sattui toissa vuonna yli 138 000 tapaturmaa, määrä kasvoi edellisvuosista selvästi

Työelämä

Suomessa sattui vuonna 2017 yhteensä yli 138 000 työtapaturmaa, kertoo Tilastokeskus. Määrä kasvoi selvästi edellisvuosista, sillä vuonna 2016 työtapaturmia oli alle 132 000 ja vuonna 2015 niitä tilastoitiin hieman yli 127 000.

Valtaosa tapaturmista tapahtui palkansaajille, sillä yrittäjien ja maatalousyrittäjien osuus kaikista tapaturmista oli vajaat 12 000. Työmatkalla sattuneiden tapaturmien osuus oli yhteensä hieman yli 25 000.

Työpaikalla tai työmatkaliikenteessä tilastoitiin yhteensä 30 kuolemantapausta, mikä on 16 vähemmän kuin aiempana vuonna. Palkansaajia kuolleista oli 24.

Tilastokeskuksen tilasto erottaa alle neljä päivää kestäneet tapaturmat vakavammista työkyvyttömyystapauksista.

Vakavampia eli vähintään neljän päivän työkyvyttömyyteen johtaneita tapaturmia oli toissa vuonna vajaat 51 500.