Tiilikaisella suuri huoli afrikkalaisen sikaruton leviämisestä Suomeen matkustajien mukana

Afrikkalainen sikarutto

Suomen lähialueilla leviävää afrikkalaista sikaruttoa torjutaan pian yhä näkyvämmin viranomaisten ja liikenteen toimijoiden yhteistyöllä, maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa. Tavoitteena on lisätä epidemia-alueilta saapuvien matkustajien tietoisuutta eläintaudin leviämistavoista ja ehkäistä taudin rantautuminen maahan.

Maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä keskeiset rajat ylittävän liikenteen toimijat kokoontuivat tänään keskustelemaan afrikkalaisen sikaruton torjumisesta. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen (kesk.) käynnistämällä pyöreän pöydän prosessilla haetaan yhteistä näkemystä ja hyviä keinoja eläintautiviestinnän näkyvyyden parantamiseksi kriittisillä rajanylityspaikoilla.

Nyt käynnistetyn yhteistyön tärkein tavoite on tehostaa erityisesti afrikkalaisen sikaruton torjuntaa. Afrikkalainen sikarutto on levinnyt hälyttävästi Baltian maissa, ja metsästys- tai luontomatkat infektoituneille alueille sekä matkustajien mukanaan tuoma villisianliha ovat todellinen riski taudin leviämiselle myös Suomeen.

– Suomella on poikkeuksellisen hyvän eläintautitilanteensa vuoksi mahdollisuus viedä elintarvikkeita jopa tiukimmin kontrolloituihin maihin. Afrikkalaisen sikaruton leviäminen maahan muuttaisi tilannetta ratkaisevasti ja aiheuttaisi toimialan arvion mukaan vähintään 150 miljoonan euron tappion, Tiilikainen toteaa.

– Meillä on suuri huoli siitä, että matkustajat voivat tahtomattaan ja tietämättään tuoda taudin mukanaan maahan.

Myös itärajan yli maahan tulevat luonnonvaraiset villisiat saattavat levittää taudin Suomeen.

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee sikojen ja tarhattujen villisikojen ulkonapitokieltoa tai vaihtoehtoisesti kaksoisaitauksia kosketusyhteyden välttämiseksi luonnonvaraisten villisikojen kanssa. Rajoitukset tulisivat koskemaan tiloja, jotka sijaitsevat 100 kilometrin vyöhykkeellä itärajasta. Tavoitteena on myös Suomen villisikakannan vähentäminen, minkä vuoksi on tehty helpotuksia pyyntiä koskeviin säädöksiin ja villisikakannan arviointi on annettu Luonnonvarakeskuksen tehtäväksi.

– Oli hienoa huomata, että monet rajaliikennettä harjoittavat toimijat ovat jo nyt tiedostaneet riskin. Tilanne on nyt poikkeuksellisen vakava ja näkyvää tiedotusta on saatava lisää. Yhteistyössä löydämme varmasti parhaat käytännöt leviämisriskin torjumiseksi, Tiilikainen uskoo.

Afrikkalainen sikarutto (ASF) on sikojen ja villisikojen vakava verenvuotokuumetauti ja yksi vakavimmista sikataloutta uhkaavista taudeista Euroopassa. Tauti on levinnyt luonnonvaraisten villisikojen välityksellä ja ihmisen toiminnan kautta Suomen lähialueille Venäjälle ja Baltiaan. Taudin leviäminen maahan olisi merkittävä takaisku suomalaisen sianlihan viennille. Afrikkalainen sikarutto ei tartu ihmiseen.