Ministeri Kurvinen kannattaa Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin – "Ilman selkeää uudistusta ajaudumme tilanteeseen, jossa edunsaajien tulot putoavat jatkuvasti"

Politiikka

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk.) kannattaa Veikkauksen tuottojen siirtämistä valtion budjettiin.

Toukokuun lopussa tiede- ja kulttuuriministeriksi noussut Kurvinen kertoo tutkailleensa kesän aikana Veikkauksen tuottojen jakamiseen liittyvää kysymystä ja keskustelleensa useiden Veikkauksen edunsaajien kanssa.

–  Näkemykseni on, että vuoden 2024 alusta Veikkauksen tuotot tulisi siirtää valtion budjettiin samalla tavalla kuin vaikkapa Alko tulouttaa omat osinkonsa ja tulonsa valtion budjettiin, mistä niitä käytetään hyviin tarkoituksiin, Kurvinen sanoi STT:lle.

Kurvinen kertoo päätyneensä asiassa samalle kannalle kuin Suomen Pankin ex-pääjohtajan Erkki Liikasen johtama työryhmä, joka viime keväänä esitti kokonaisuudistusta, jossa rahapelituotot ohjattaisiin valtion yleiskatteellisiksi tuloiksi ja nykyiset edunsaajat siirrettäisiin budjetin kehysmenettelyn piiriin.

Uudistustarpeen taustalla vaikuttaa Veikkauksen tulojen hupeneminen yhtäältä koronan vähentämien peliautomaattitulojen vuoksi ja toisaalta peliriippuvuuden haittojen vähentämiseksi toteutettujen toimien vuoksi.

–  Ilman selkeää muutosta ja uudistusta ajaudumme tilanteeseen, jossa Veikkauksen edunsaajien tulot putoavat jatkuvasti. Kyse on suomalaisen tieteen, kulttuurin, nuorisojärjestöjen ja erityisesti urheilun ja liikunnan tuloista, Kurvinen muistuttaa.

Veikkauksen tuottojen jakaminen budjetin kautta toisi rahavirtoihin ennustettavuutta, jota edunsaajapuolella Kurvisen mukaan kaivataan.

–  Viime vuodet ovat osoittaneet, että tässä ollaan oudossa tilanteessa: suomalaisen rahapeliyhtiön menestys ratkaisee sen, minkälaiset voimavarat on vaikkapa suomalaisella huippu-urheilulla ja nuorten liikunnalla tai suomalaisella huippututkimuksella. Tämä luo epävarman ja oudon tilanteen, Kurvinen sanoo.

Veikkauksen tuottojen uuden jakotavan ongelmakohtana on pidetty sitä, että se tekisi edunsaajien rahoituksen riippuvaiseksi poliittisesta päätöksenteosta.

Kurvinen ei kiistä poliittisen päätöksenteon kasvavaa roolia, mutta pitää sitä pienempänä pahana kuin sitä epävarmuutta ja rahoituksen vähenemistä, jotka ovat edessä, jos mitään uudistuksia ei tehdä.

–  On kuitenkin pitkässä juoksussa ongelmattomampaa ja selkeämpää, että tehdään poliittisia arvovalintoja kuin että Veikkauksen liiketoiminnan menestys on se joka määrittää, kuinka paljon Suomessa on vaikkapa mahdollisuuksia nuorille tutkijoille tai kuinka paljon Suomessa rahoitetaan taidetta, Kurvinen sanoo.

Kurvinen ei ota kantaa keskusteluihin arpajaislain uudistuksesta tai pelihaittojen vähentämisestä. Hän muistuttaa, että ne ovat eri asioita kuin veikkaustuottojen jakotapa. Kurvisen mukaan etenkin sosiaalisessa mediassa käydyissä keskusteluissa nämä Veikkaukseen liittyvät kysymykset tapaavat mennä pahasti sekaisin keskenään.

–  On yksi kysymys, miten veikkaustuottoja jaetaan ja on toinen kysymys, missä pelikoneet on ja miten niitä käytetään ja millainen arpajaislaki meillä on. Tässä täytyy pystyä pitämään puurot ja vellit erillään, Kurvinen painottaa.

Kurvisen mukaan Veikkauksen tuottojen jakamisen voi perustellusti rinnastaa toisen monopoliyhtiön Alkon tuottojen jakamiseen. Monopoliyhtiöitä yhdistää Kurvisen mukaan se, että liikaa käytettynä molempien palvelut aiheuttavat inhimillistä kärsimystä. Näin ollen on perusteltua, että niitä myös kohdellaan samalla tavalla.

–  Eivät Alkonkaan tulot mene korvamerkittyinä esimerkiksi päihdevalistukseen tai sosiaali- ja terveydenhuollon menoihin, vaan ne tulevat yleiskatteellisesti valtion budjettiin.

Kurvisen mukaan hallitus on sopinut parlamentaarisen työryhmän asettamisesta pohtimaan Veikkauksen tuottojen jakotapaa.

Koska asia koskee opetus- ja kulttuuriministeriön ohella myös useita muita ministeriöitä, on vastuu poikkihallinnollisen asian valmistelusta pääministeri Sanna Marinin (sd.) esikunnalla eli valtioneuvoston kanslialla.

–  Toivon, että työryhmä asetetaan mahdollisimman pian. Vielä ei olla myöhässä, mutta asialla alkaa olla jo kiire, Kurvinen hoputtaa.