THL: Haitallinen rahapelaaminen selvässä yhteydessä sosiaalietuuksien saamiseen – "Rahapelaamiseen hävityt rahat olisivat monelle sosiaalietuuksia tarvitsevalle elintärkeitä"

Rahapeliongelma ja riskitason pelaaminen ovat yleisempiä työttömillä kuin työssäkäyvillä.
Rahapelaaminen

Rahapeliongelma ja riskitasolla pelaaminen ovat selvässä yhteydessä sosiaalietuuksien saamiseen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen selvitys.

Joka kolmas rahapeliongelmasta kärsivä tai riskitasolla pelaava oli THL:n kyselyn mukaan saanut vähintään yhtä Kelan sosiaalietuutta vuonna 2016. Kaikkien vastaajien osalta vastaava osuus oli joka viides. Tarkasteltavat sosiaalietuudet sisälsivät työttömyysetuuden, sairauspäivärahan, työkyvyttömyyseläkkeen sekä toimeentulotuen.

Rahapeliongelma ja riskitason pelaaminen olivat yleisempiä työttömillä kuin työssäkäyvillä. Työttömyysetuutta saaneista 16 prosentilla ilmeni rahapeliongelma tai riskitason pelaamista.

Toisaalta haitallinen rahapelaaminen korostui myös niillä vastaajilla, jotka olivat työelämän ulkopuolella sairauden takia. Työkyvyttömyyseläkettä saaneista 22 prosentilla oli peliongelma tai riskipelaamista, sairauspäivärahaa saaneista 19 prosentilla.

Niistä vastaajista, jotka olivat saaneet toimeentulotukea, joka neljännellä oli rahapeliongelma tai riskitason pelaamista. Kelan toimeentulotukea voi saada, jos omat tai perheen tulot ja varat eivät riitä välttämättömiin päivittäisiin menoihin.

–  On sanomattakin selvää, että rahapelaamiseen hävityt rahat olisivat monelle sosiaalietuuksia tarvitsevalle elintärkeitä. Viimeisten rahojen upotessa rahapeleihin ollaan tilanteessa, jossa ongelmat uhkaavat kasaantua entisestään ja pelissä saattaa olla ihmisen terveys, hyvinvointi ja jopa elämä, toteaa THL:n erikoistutkija Tiina Latvala.

THL:n mukaan havainnot täydentävät aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan huomattava osa rahapeleihin käytetystä rahasta tulee pelaajilta, joilla on peliongelma.