"Suomalaisyrityksillä on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli Euroopan liikenteen ja koko yhteiskunnan sähköistymisessä" – Elinkeinoministeri Lintilä vastaanotti akkustrategian

Fortum avaa uuden mekaanisen kierrätyslaitoksen Ikaalisiin, ja ministeri Lintilä pitää sitä isona askeleena kohti suomalaista akkuklusteria
Akkuteollisuus

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) vastaanotti tiistaina työryhmän ehdotuksen Suomen ensimmäiseksi akkustrategiaksi.

Se esittelee toimenpiteet, joilla voidaan vahvistaa akkualaa, edistää liikenteen ja yhteiskunnan sähköistymistä, vauhdittaa kestävää ja vähähiilistä talouden kasvua sekä tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Suomella on useita vahvuuksia menestyä akkualalla ja sähköistymisessä, työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) toteaa tiedotteessa.

Akkustrategian kulmakiviä ovat raaka-aineiden saatavuus ja niiden jalostus, vahva akkumateriaalien ja kierrätyksen tuotanto- ja tutkimustoiminta sekä sähköistymisen ja digitalisaation osaaminen.

Suomi haluaa edistää myös akkujen kiertotaloutta. Ilman akkumineraalien tuotantoa ja jalostusta ei ilmastotavoitteisiin kuitenkaan päästä, sillä kierrätys ei kata kasvavaa kriittisten materiaalien tarvetta, ministeriö toteaa.
 
– Suomalaisyrityksillä on mahdollisuus ottaa merkittävä rooli Euroopan liikenteen ja koko yhteiskunnan sähköistymisessä. Kun hyödynnämme nykyistä ja kehitämme uutta akku- ja sähköistyssektorin huippuosaamista, Suomi voi tarjota alan toimijoille houkuttelevan toimintaympäristön uusille investoinneille ja nykyisen toiminnan laajentamiselle, ministeri Lintilä sanoo tiedotteessa.

Lintilä pitää merkittävänä investointiuutisena sitä, että Fortum laajentaa sähkö­au­toak­kujen kierrä­tys­toi­mintaa avaamalla uuden mekaa­nisen tuotan­to­lai­toksen Ikaalisiin.

Fortumin mukaan laitoksen toiminta käynnistyy helmikuussa 2021 ja sen odotetaan työllistävän tulevaisuudessa noin 20 työntekijää. Mekaaninen kierrätyslaitos täydentää Fortumin akkukierrätysliiketoimintaa.

– Iso askel kohti suomalaista akkuklusteria, ministeri kirjoittaa Twitterissä.

Akkustrategiatyöryhmää johtanut Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja Mika Nykänen sanoo, että yhteiskuntien ja liikenteen sähköistyminen on voimakas megatrendi.

– Suomen on aktiivisesti tartuttava kasvumahdollisuuteen, jollainen on tarjolla vain harvoin. Akkuraaka-aineiden, niiden jatkojalostuksen ja kiertotalouden ratkaisujen rinnalla sähköistyminen tuo uusia mahdollisuuksia myös Suomen perinteisille vientialoille, muun muassa kone- ja kuljetusvälineteollisuudelle sekä sähkötekniselle ja elektroniikkateollisuudelle, Nykänen kertoo TEMin tiedotteessa.

– Menestyksen avaimina ovat kilpailukyky ja korkea osaaminen.

Ministeriön mukaan Suomea tai muutakaan Eurooppaa ei kuitenkaan pidetä alalla edelläkävijänä. Aasian mailla, erityisesti Kiinalla, Etelä-Korealla ja Japanilla, on akkuteknologioissa etumatka.

Strategian visio on, että Suomen akkuklusteri vuonna 2025 on edelläkävijä, joka tuottaa osaamista, innovaatioita, kestävää taloudellista kasvua, hyvinvointia ja työpaikkoja Suomeen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi esitetään useita toimenpiteitä. Työryhmä ehdottaa, että perustetaan uusi kansallinen yhteistyöelin, jonka tehtävä on koota akkualan toimijat yhteen ja vastata strategian toimeenpanosta.

Muita toimenpiteitä ovat esimerkiksi vahvistaa osaamista akkuinsinöörien koulutusohjelmalla, laatia suunnitelma akkualan tarpeisiin keskittyvästä tutkijakoulusta, nimetä akkulähettiläitä markkinoimaan Suomea investointikohteena ja kehittää julkista rahoitusta.

Kansallisen akkustrategian valmisteluun on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita yrityksistä ja tutkimusmaailmasta sekä ministeriöstä ja muista julkisen sektorin organisaatioista.