STT:n tiedot: Ruokaravintoloille kaavaillaan hankalilla tautialueilla täyssulun jälkeen pidempiä aukioloja kuin baareille

Ravintolat ovat avautumassa ensi viikon alussa myös vaikeimmilla tautialueilla, mutta aiempaa tiukemmilla rajoituksilla
Koronatoimet

Ruokaravintoloille on STT:n tietojen mukaan tulossa hankalimmilla korona-alueilla baareja, pubeja ja yökerhoja pidemmät aukioloajat, kun ravintolat avautuvat täyssulun jälkeen.

Täyssulku on päättymässä 18. huhtikuuta eli sunnuntaina. Parhaillaan valmistelussa on kuitenkin asetus uusista, täyssulkua edeltäneitä tiukemmista rajoituksista, jotka voidaan ottaa käyttöön niillä alueilla, joilla tautitilanne on vaikein.

Anniskelu voisi uusien rajoitusten mukaan päättyä jo kello 17. Tämä on herättänyt kysymyksiä siitä, voivatko monet päivällisen tarjoiluun keskittyneet ruokaravintolat avata oviaan sulun jälkeen lainkaan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta kiinnitti tähän huomiota mietinnössään viime viikolla ja edellytti muun muassa eri ravintolatyyppien eriyttämistä.

STT:n tietojen mukaan hallituksen lähtökohtana on, että ruokaravintolat saavat olla auki vähän myöhempään kuin alkoholitarjoiluun keskittyneet, mutta tarkat kellonajat ovat vielä auki.

Ravintolat ovat tälläkin hetkellä auki kuudessa maakunnassa eli Ahvenanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Näilläkin alueilla ovat voimassa rajoitukset, joiden mukaan anniskelun on päätyttävä kello 22 ja sulkemisaika on tuntia myöhemmin. Ruoka- ja alkoholitarjoiluun keskittyvät ravintolat on jo eriytetty siltä osin, että näillä alueilla ruokaravintoloissa saa olla käytössä korkeintaan 75 prosenttia asiakaspaikoista ja muissa korkeintaan 50 prosenttia asiakaspaikoista.

Uusissa, tiukemmissa rajoituksissa paikkarajoitukset ovat laskemassa ruokaravintoloiden osalta enintään puoleen ja alkoholitarjoilun keskittyneiden osalta enintään kolmasosaan.