Sitran kysely: Vajaa kolmannes luottaa puolueisiin

Puolueet

Suomalaisista vastaajista 42 prosenttia uskoo, että kansalaisten mielipiteet tulevat puolueiden kautta edustetuksi poliittisessa päätöksenteossa. Asia selviää Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran teettämästä kyselytutkimuksesta.

Kyselyn vastaajista yli puolet eli 57 prosenttia koki myös, että puolueet ovat etääntyneet kansalaisista ja heidän tarpeistaan.

Lisäksi vastaajista 67 prosenttia katsoi, että puolueiden tulisi parantaa viestintää kannattajiensa kanssa sekä vahvistaa keskustelua kansalaisten kanssa.

Vajaa kolmannes eli yhteensä 30 prosenttia vastaajista arvioi luottavansa puolueisiin erittäin paljon tai melko paljon. Puolueiden toimintatapoja piti vanhakantaisena reilu puolet vastaajista.

Kyselyn toteutti TNS Kantar. Kyselyyn vastasi 3  832 suomalaista huhti–toukokuussa. Vastaajat olivat 15–85-vuotiaita.