Sipilä vertaa Kalevan kolumnissaan vihreän siirtymän potentaalia tietoteknologiaan, jonka johdolla Suomi nousi 1990-luvun lamasta

Ilmastotoimet

Vihreä siirtymä luo työtä Suomeen, ex-pääministeri, kansanedustaja Juha Sipilä kirjoittaa Kalevan kolumnissaan.

– 90-luvulla Suomi nousi lamasta tietoteknologian johdolla ja nyt koronan jälkeisessä nousussa ison roolin voi ottaa uusiutuviin luonnonvaroihin sekä bio- ja kiertotalouteen perustuva osaaminen, hän toteaa.

– Kannusteiden kautta kestävään kasvuun panostamalla Suomella tulee olemaan pieni hiilijalanjälki, mutta suuri kädenjälki ilmastotyössä, Sipilä näkee.

Saastuttaja maksaa -periaate voitaisiin tulevaisuudessa tuoda myös hiilensidontaan, Sipilä näkee.

– Tuloja voisi saada esimerkiksi viljelijä, joka ottaa käyttöön hiiltä peltomaahan sitovia viljelykäytäntöjä, uutta metsää istuttava maanomistaja tai uutta hiiltä kaappaavaa teknologiaa kehittävä yritys. Istuttamisen lisäksi metsänomistaja voisi nopeuttaa merkittävästi metsän kasvua tuhkalannoituksella.

– Oikein tehtynä se voi kiihdyttää metsiemme kasvua miljoonilla kuutioilla. Kompensaatiomarkkinat vaativat kuitenkin pelisääntöjä ja on tärkeää varmistaa, että päästöjen vähentäminen on aina ensisijaista, Sipilä täsmentää.

Halpeneva uusiutuva energia luo myös uusia ratkaisuja, Sipilä kertoo.

– Yksi esimerkki on mahdollisuus sitoa ilmasta hiilidioksidia ja yhdistää se vedestä sähköllä erotettuun vetyyn. Lopputuloksena on vaikkapa nykyisen bensan tai dieselin korviketta.

Sipilä muistuttaa, että päästöjen vähentämisen näkökulmasta tärkeimmät ratkaisut tehdään teollisuudessa.

– Moni yritys on jo asettanut tavoitteen olla oman toimintansa osalta hiilineutraali lähivuosikymmeninä. Tämä nähdään kilpailuetuna.