Sipilä: Suomi nousee kuopasta vain investoimalla

Metsäteollisuus

Talouskasvu edellyttää investointeja paitsi koneisiin ja laitteisiin, myös sijoittamista tuotekehitykseen ja uuteen liiketoimintaan, korosti pääministeri Juha Sipilä UPM Kymin sellutehtaan laajennuksen vihkiäisissä.

Pääministeri haastoi kaikki nostamaan rimaa toimissaan investointien kääntämiseksi uudelleen nousuun.

Sipilä näkee talouden harmaudessa myös valon kajastusta.

Sitä tulee erityisesti biotalouden noususta.

– Se tarkoittaa sekä suuria että pieniä biojalostamoita. Ne tarkoittavat uusia tuotteita ja uusiutuvaa energiaa tuotettuna ympäristöystävällisesti alusta loppuun.

Hallituksen tavoitteena on tehdä Suomesta biotalouden, kiertotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä.

Kestävillä ratkaisuilla halutaan vauhdittaa vientiä ja työllisyyttä.

– Erityisen iloinen olen ollut metsäteollisuuden viime vuosien uusiutumiskyvystä, innovaatioiden ja patenttien määrästä sekä sitä kautta syntyneistä uusista puupohjaisista tuotteista ja markkinoista, Sipilä totesi.

Hallitus on asettanut 15 miljoonan kuutiometrin puunkäytön lisäystavoitteen, Sipilä muistutti.

– Edistämme yrittäjämäistä metsätaloutta toimilla, jotka nostavat metsätilojen keskikokoa ja vauhdittavat myös metsätilojen sukupolven vaihdoksia.