Poliisin virka-apu lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle säädetään lailla maksuttomaksi

Perustehtävän hoitaminen ei saa nojata säännönmukaiseen virka-apuun
Poliisi

Sisäministeriö panee vireille lakihankkeen, jonka tarkoitus on tehdä poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antamasta virka-avusta maksutonta.

Maksuton virka-apu koskisi esimerkiksi luvatta lastensuojelulaitoksesta poistuneen lapsen etsintää ja palauttamista lastensuojelulaitokseen.

–  Lakimuutoksen tarkoituksena on turvata se, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, kuten lapset tai lähisuhdeväkivallan uhrit, saavat akuutissa tilanteessa tarvitsemansa tuen. Tämän tehtävän hoidossa lastensuojeluviranomaiset ja sosiaali- ja kriisipäivystys tarvitsevat joskus poliisin virka-apua. Muutoksen myötä käytännön toimijan ei tarvitse pohtia näiden usein vakavien ja kiireellisten toimien virka-avun kustannuksia eikä ihmisten tarvitsemaan apuun tule viivästyksiä, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) sanoo tiedotteessa.

Poliisin virka-avun maksullisuudesta säädetään asetuksessa sekä vuonna 1956 säädetyssä laissa. Nykyinen sääntely on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi ja laki kauttaaltaan vanhentuneeksi. Tilanteen selkeyttäminen edellyttää vanhan lain kumoamista sekä virka-avun maksuttomuutta koskevien säännösten valmistelua.

Jotta poliisi pystyy suoriutumaan lakisääteisistä tehtävistään, on tärkeää, että virka-apua pyydetään poliisilta vain silloin, kun sitä aidosti tarvitaan, sisäministeriö linjaa.

Tämän takia virka-apua pyytävän viranomaisen oma toiminta, resurssit ja toimivaltuudet tulee olla järjestetty siten, että perustehtävän hoitaminen ei nojaa säännönmukaisesti virka-apuun.

Ensi vuoden loppuun kestävän lakihankkeen tavoite on laatia ehdotus poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antaman virka-avun maksuttomuudesta ja lisäksi laintasoinen sääntely virka-avun kustannusten korvaamisesta.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.