Oppivelvollisuuden pidentäminen astuu voimaan sunnuntaina

Oppivelvollisuus

Useita nuoria on vielä vailla peruskoulun jälkeistä opiskelupaikkaa, vaikka oppivelvollisuuden 18 vuoteen nostava laki astuu voimaan sunnuntaina.

Vailla opiskelupaikkaa olevien lukumäärä elää vielä kesän aikana. Kaikki hyväksytyt eivät ota opiskelupaikkaa vastaan, ja nyt valitsematta jäänyt voi tulla valituksi varasijalta vielä kesän aikana. Tämän lisäksi oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja muun muassa täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja.

Jos perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen opinto-ohjaajat antavat oppivelvolliselle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana.

Oppivelvollisuutta pidentävä laki tulee voimaan ikäluokka kerrallaan.