MTS:n kysely: Keskustassa lujin maanpuolustustahto

Myös puolustuspolitiikan hoitoon luotetaan
Maanpuolustustahto

Keskustan kannattajien joukossa maanpuolustustahto on nousussa, kertoo Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) tuore kysely. Tämä poikkeaa selvästi kyselyn yleisestä linjasta.

Vuosittain tehtävän kyselyn mukaan kaksi-kolmasosaa (66 %) kaikista vastaajista on sitä mieltä, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti, vaikka lopputulos näyttäisikin epävarmalta. Viime vuonna osuus oli vielä 72 prosenttia.

Muista poiketen, keskustan kannattajien joukossa halu puolustautua kaikissa hyökkäystilanteissa on sen sijaan noussut viime vuoden 73 prosentista 80 prosenttiin.

Jyrkin lasku on puolestaan tapahtunut kyselyyn vastanneiden vihreiden kannattajissa. Kun viime vuonna heistä 65 prosenttia oli sitä mieltä, että suomalaisten olisi epävarmasta lopputuloksestakin huolimatta puolustauduttava asein, on osuus nyt 36 prosenttia.

Kokoomuksen kannattajien joukossa pudotus on 80 prosentista 65:een ja vasemmistoliiton osalta 67 prosentista 55 prosenttiin.

Edelleenkin suomalaiset ovat valmiita osallistumaan maansa puolustamiseen. Kaikista vastaajista 84 prosenttia olisi omien kykyjensä ja taitojensa mukaan valmis puolustamaan Suomea. Viime vuonna luku osuus oli 87 prosenttia.

Sotilaallista liittoutumattomuutta kannattaa 69 prosenttia kyselyn keskustaa kannattavista vastaajista. Osuus on sama kuin viime vuonna.

Vihreiden ja perussuomalaisten joukossa osuus on viime vuodesta selvästi laskenut ja kokoomuksen kannattajissa liittoutumattomuuden kannatus on selvästi noussut.

Natoon liittymisen kannatus on keskustalaisvastaajien joukossa hiipunut vuodessa 20 prosentista 17 prosenttiin.Vahvimmin Nato-jäsenyys saa kannatusta kokoomushenkisissä vastaajissa, mutta heidänkin keskuudessa jäsenyyden kannatus on pudonnut viime vuodesta 37 prosenttiin.

Samalla on kuitenkin laskenut myös nykyisen yleisen asevelvollisuuden tuki. Hiipumista on tapahtunut kaikkien puolueiden kannattajakunnissa.

MTS:n kyselyn perusteella keskustassa sen kannatus on kuitenkin yhä vahvinta. Keskustan kannattajista 91 prosenttia tukee  nykyistä yleistä miehiä koskevaa asevelvollisuutta, kun viime vuonna osuus oli 97 prosenttia.

Heikoin kannatus yleiselle asevelvollisuudelle löytyy vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajakunnasta (51 %).

Keskustan kannattajakunnassa luottamus puolustuspolitiikan hoitoon on noussut, joka sekin poikkeaa kyselyn yleisestä linjasta. Keskustan kannattajista 93 prosenttia arvioi, että puolustuspolitiikka on hoidettu hyvin.

Sen sijaan ulkopolitiikan hoidon suhteen luottamus on keskustalaisten joukossa laskenut. Kun viime vuonna keskustahenkisistä vastaajista siihen luotti 91 prosenttia, on osuus tämän vuoden kyselyssä 82 prosenttia.

MTS:n kyselyyn haastateltiin syys-lokakuun vaihteessa reilua tuhatta 15–79-vuotiasta mannersuomalaista. Kyselyn virhemarginaali on 3,2 prosenttiyksikköä molempiin suuntiin.