MT ja HS: Sekä kiitosta että tyrmäys MTK:lta komission metsästrategiasta, Metsäteollisuus enimmäkseen tyytyväinen, Greenpeace tyytymätön

Metsäpolitiikka

EU:n metsästrategiassa on mahdollisuuksia, mutta komissiolla on parantamisen varaa metsätalouden perusasioissa, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK näkee.

MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola toteaa Maaseudun Tulevaisuuden (MT) artikkelissa, että komission ehdotus on kehittynyt luonnosversiosta.

– Metsäasioissa kansallista päätösvaltaa korostetaan ja metsänomistajan näkökulmia on tuotu paremmin esiin. Puhtaasti ekologisten asioiden lisäksi tuotiin esiin sosiaalisia ja taloudellisia ulottuvuuksia.

Metsästrategia antaa tilaa jäsenmaakohtaiselle politiikalle ja metsätalouden suunnittelulle, kuten pitääkin, puheenjohtaja Juha Marttila katsoo.

– Toisaalta olisin odottanut kokonaisvaltaisempaa otetta ja laadukkaampaa työtä. Strategian tuntevat omakseen ehkä enemmän puistometsätalousmaat kuin Suomen kaltainen maa, jossa koko maa on metsää.

Strategiasta olisi MTK:n mielestä saatu parempi, jos ymmärrettäisiin hiilen sitoutuminen, bio-kiertotalouden mahdollisuudet ja metsänhoidon merkitys, MT kertoo.

– EU:n metsästrategiasta puuttuu kunnianhimoa nähdä metsien mahdollisuudet. EU:ssa ei nähdä sitä, miten metsien aktiivisella käytöllä voitaisiin taklata ilmastonmuutosta, Mäki-Hakola sanoo.

EU:n oma metsäsertifiointisaa MTK:lta täystyrmäyksen.

– Suomen hallituksen tulee vastustaa EU:n metsäsertifiointia. Sillä ei ole mitään lisäarvoa, Marttila sanoo MT:n mukaan.

– Toivon mukaan esimerkiksi Kanadan metsäpalot osoittavat, että metsä on huono hiilivarasto, koska se voi kadota hetkessä, mutta hyvällä metsänhoidolla siitä voidaan tehdä entistä parempi hiilinielu, Mäki-Hakola painottaa.

Helsingin Sanomat (HS) kertoo, että ympäristöjärjestö Greenpeace ei ole tyytyväinen metsästrategian kunnianhimon tasoon.

– Joka kerta kun sanotaan metsä, Suomi sanoo ei, Greenpeace EU:n maatalous- ja metsäasiantuntija Sini Eräjää harmittelee.

Hiilinielutavoitteet jäivät hänestä vaatimattomiksi, ja bioenergian kestävyyskriteerit ovat ”kivi kengässä”, HS kirjoittaa.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Karoliina Niemi näkee enemmän hyvää.

– Kyllä piskuisella Suomella on mahdollisuus vaikuttaa. Suomi on kokoaan suurempi tässä, hän toteaa HS:lle.

Muutosten jälkeen Niemi näkee strategiassa myös ristiriitoja. Puupohjaisiin tuotteisiin toisaalta kannustetaan, mutta ”samaan aikaan jarrutetaan metsätaloutta”, hän kertoo HS:lle.

Ylipäätään metsäjohtaja näkee kummallisena sen, että strategiassa vertaillaan metsänkäsittelyn menetelmiä.

– Tärkeintähän on se, että metsiä hoidetaan kestävästi ja tulee oikeat menetelmät oikeaan paikkaan.