Meppistudiossa pohdittiin tuotantoeläinten kaltoinkohtelua: "Huolissaan on Euroopan tasolla syytä olla", totesivat Elsi Katainen ja Petri Sarvamaa – katso video

Meppistudio

Suomalaisilla on syytä olla huolissaan Euroopassa tapahtuvista tuotantoeläinten kaltoinkohteluista, totesivat europarlamentaarikot Elsi Katainen (kesk.) ja Petri Sarvamaa (kok.) keskiviikkona Suomenmaan Meppistudion lähetyksessä.

Pari viikkoa sitten maailmalle levisi Puolasta videoita, joissa sairaita nautoja teurastettiin ruuaksi. Pilaantuneesta naudasta teurastettua lihaa oli tuotu Suomeenkin.

Elsi Kataisen mukaan keskeinen ongelma on se, että kaikissa EU-jäsenmaissa ei noudateta yhteisiä sääntöjä samaan tapaan.

– Arvot ja asenteet ovat erilaisia, hän sanoo.

Katso koko Meppistudion lähetys:

https://www.youtube.com/watch?v=vBHvVm4BiBk

Keskeiseksi ongelmaksi molemmat europarlamentaarikot näkivät myös sen, ettei Euroopan komissio valvo sääntöjen noudattamista tarpeeksi. Sanktioitakaan ei eläinten kaltoinkohtelusta juuri ole.

Komissiolta he kaipaavatkin merkittävää ryhtiliikettä. Eläinten hyvinvointiin liittyvien asioiden he uskovat etenevän kunnolla vasta seuraavan komission aikana.

Molemmat mepit myös vakuuttivat, ettei suomalaisten kuluttajien tarvitse olla huolissaan kotimaassa tuotetun lihan tuotanto-olosuhteista.

Suomea he luonnehtivat eräänlaiseksi mallimaaksi eläinten hyvinvoinnin suhteen.

– Suomalaisten pitää muistaa kysyä aina se alkuperä, koska suomalainen liha on todella eettisesti tuotettua ja se on aivan perusteltua, Elsi Katainen huomautti.

Mep­pis­tu­dio on Suo­men­maan uu­si EU-ai­hei­siin kes­kit­ty­vä vi­de­o­sar­ja. Tä­män päi­väi­nen kes­kus­te­lu oli oh­jel­man kolmas lä­he­tys.

Mep­pis­tu­di­os­sa haas­ta­tel­laan suo­ma­lai­sia eu­ro­par­la­men­taa­rik­ko­ja ajan­koh­tai­sis­ta EU-tee­mois­ta.

Sar­jaa lä­he­te­tään vä­hin­tään ker­ran kuus­sa Stras­bour­gis­ta ja Brys­se­lis­tä.

Mep­pis­tu­di­on kaksi edellistä lähetystä voit kat­soa alla olevista linkeistä:

Meppistudio 15.1.2019: Millaisen jäljen brexit on jättänyt Euroopan unioniin?

Meppistudio 1.2.2019: Miten pääministeri Sipilä on onnistunut EU-politiikassaan?