"Lausunnot ja selvitykset eivät enää riitä" – Sosiaalityön verkoston mukaan lastensuojelun kuormitus on yhä kasvanut

Tuhat sosiaalityöntekijää vetosi päättäjiin vuosi sitten, korjausliikkeitä kaivataan edelleen
Lastensuojelu

Lastensuojelun toimintakyky ja lasten oikeudet ovat edelleen uhattuna, kertoo sosiaalisessa mediassa toimiva Sosiaalityön uraverkosto.

Uraverkosto luovutti vuosi sitten adressin, jonka oli allekirjoittanut tuhat sosiaalityöntekijää ja tuhannet muut. Adressissa vedottiin poliitikkoihin, jotta pitkäaikainen lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden ylikuormitus saataisiin korjattua. Vetoomus johti kansallisella tasolla selvityshenkilön asettamiseen.

Nyt verkosto kertoo, että samalla kun kuormitusasiaa selvitetään, on lastensuojelun kuormitus edelleen kasvanut. Verkoston mukaan lastensuojeluilmoitukset ja kiireelliset sijoitukset lisääntyivät viime vuonna 15 prosenttia toissa vuodesta.

Myönteisenä kehityksenä verkosto mainitsee, että adressin ansiosta Helsinki päätti rajoittaa asiakasmäärää oma-aloitteisesti. Lisäksi muutamiin kaupunkeihin on saatu joitakin uusia sosiaalityöntekijän vakansseja.

– Teot kertovat paikallisista yrityksistä ottaa vastuuta, mikä on kunnioitettavaa. Iso kuva on kuitenkin edelleen sama kuin ennenkin, 1000nimeä-adressin luovuttajat kertovat tiedotteessa.

He korostavat, että tuhannen työntekijän pyyntö on edelleen voimassa.

– Pyydämme uudestaan, että tarvittavat korjausliikkeet tehtäisiin pikaisesti kaikin eri keinoin, joita tarvitaan. Lausunnot ja selvitykset eivät enää riitä.

Sosiaalityön uraverkoston edustajat sanovat, että ylikuormituksen taltuttaminen on keskeinen keino lisätä lastensuojelun sosiaalityön mielekkyyttä, mikä vähentäisi työntekijöiden vaihtuvuutta. Edustajien mukaan kunnat kuitenkin epäröivät lastensuojeluun satsaamista.

– Se nähdään raskaana, korjaavana palveluna – ja varhaisia ja kevyitä halutaan nyt vahvistaa. Ei ole kuitenkaan moraalisesti oikein asettaa toistensa vaihtoehdoiksi varhaista tukea ja tukea lastensuojelua tarvitseville lapsille. Mikään ehkäisevä työ ei tule kokonaan poistamaan lastensuojelun tarvetta. Myös vaikeimmissa tilanteissa olevien tulee saada tarvitsemansa tuki.

Verkoston tiedotteessa sanotaan, että lastensuojelun vaikuttavat toimintatavat, kuten systeeminen tiimimalli, edellyttävät toimiakseen nykyisen asiakasmäärän huomattavaa pienentämistä.