Kysely: Somevaikuttajat vaikenevat julkaisuissaan useimmiten politiikasta, maahanmuutosta ja seksuaalisuudesta

Sosiaalinen media

Yli puolet (63 prosenttia) suomalaisista somevaikuttajista jättää julkaisuissaan systemaattisesti tietyt aiheet käsittelemättä yleisön vastareaktioiden pelossa, kysely kertoo.

Vältettävien aiheiden kärjessä ovat maahanmuutto, politiikka, seksuaalisuus ja sukupuoli sekä kasvatus ja ympäristö.

PING Helsingin ja Mediapoolin loka-marraskuussa 2018 tekemään kyselyyn vastasi 87 somevaikuttajaa, joiden seuraajamäärät sosiaalisessa mediassa vaihtelivat 5 000–100 000 välillä.

Valtaosa (83 prosenttia) kyselyyn vastanneista uskoo, että somevaikuttajat levittävät myös virheellistä tai tarkistamatonta tietoa.

Käsitykset faktantarkistuksesta ja somevaikuttajien vastuusta asiassa vaihtelevat suuresti riippuen vastaajan taustasta. Järjestelmällistä tapaa suhtautua tiedon luotettavuuden arviointiin ei ole, eivätkä kaikki vaikuttajat tunnista rooliaan tiedon jakajana.

– Keskustelua somevaikuttajien vaikutusvallasta tulee käydä entistä enemmän ja aiempaa avoimemmin. Valtaosalla vaikuttajista ei ole lainkaan viestintäalan koulutusta ja moni on itse oppinut ammattinsa, toteaa PING Helsingin toimitusjohtaja Inna-Pirjetta Lahti.

–  Kaupallisuudesta on puhuttu jo pitkään, nyt olisi aika puhua myös sisältöjen paikkansapitävyydestä, hän lisää.