Kustannukset, yhdenvertaisuus ja palvelujen yhteensovittaminen huolettavat THL:ää sote-uudistuksessa

Asiantuntijalaitoksen mukaan hallituksen uudistuspaketti on hyväksyttävissä, mutta korjauksia olisi vielä tehtävä
Sote- ja maakutauudistus

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on jakanut risuja ja ruusuja hallituksen sote- ja maakuntauudistukselle.

Puutteista huolimatta paketti on THL:n mukaan hyväksyttävissä, mutta sitä olisi syytä korjata kevätkauden aikana eduskunnassa.

Sote-paketin korjaamista voisi jatkaa myös seuraavalla hallituskaudella eli ensi vuoden huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen, asiantuntijalaitos ehdottaa.

THL:n listaamissa heikkouksissa pureudutaan uudistukseen ytimeen: sen mielestä yhä on epävarmaa, miten keskeisiin tavoitteisiin ylletään. Esimerkiksi maakuntien erilaiset edellytykset sote-uudistuksen toteutukseen saattavat THL:n mukaan vaarantaa asukkaiden yhdenvertaisuuden.

Lisäksi on epävarmaa, toimiiko palvelujen yhteensovittaminen uudessa järjestelmässä sekä onnistuuko uudistus kustannusten kasvun hillitsemisessä.

Toisaalta uudistuksen myönteisenä puolena pidetään ylipäätään sitä, että palvelujen järjestäminen siirtyy lähes 300 kunnan harteilta 18 maakunnan vastuulle.

Uudistuksen uskotaan myös parantavan muun muassa palvelujen saatavuutta sekä lisäävän suomalaisten valinnanmahdollisuuksia palveluissa.

Massiivinen uudistuspaketti on nyt kokonaisuudessaan eduskunnan käsittelyssä, kun valinnanvapauslakikin saatiin hiljattain eduskuntaan.

Hallituksen harras toive on, että lait saataisiin läpi eduskunnan prässistä kesällä.

Uudistukset olisi saatava maaliin Arkadianmäellä heinäkuun alkuun mennessä, jotta maakuntavaalit voitaisiin pitää lokakuun lopulla. Vielä on epävarmaa, pitääkö aikataulu.