Kuluttajariitalautakunnan tilanne on apulaisoikeusasiamiehen mukaan huolestuttava

Kuluttajariitalautakunta

Apulaisoikeusasiamies Pasi Pölönen totesi tarkastuksessaan kuluttajariitalautakunnan tilanteen huolestuttavaksi.

Tarkastuspöytäkirjan mukaan kuluttajariitalautakunnan nykyinen tilanne muodostaa vakavan oikeusturvaongelman kuluttajariita-asioiden laissa edellytetylle ripeälle ratkaisulle. Tarkastuksen mukaan lautakunnan edellytykset antaa oikeussuojaa kohtuullisessa ajassa ovat heikot. Pöytäkirjan mukaan syynä tähän on muun muassa lautakunnan resurssien vähäisyys. Lautakunnan määrärahoja on leikattu viime vuosina.

Tarkastus tehtiin toukokuussa, ja tarkastuspöytäkirja julkaistiin torstaina.