Kirkolliskokous ottaa pian kantaa avioliittokäsityksen laajentamiseen

Kirkko

Suomen evankelisluterilaisen kirkon kirkolliskokous käsittelee ensi viikolla avioliittokäsityksen laajentamista.

Kirkolliskokous on kirkon ylin päättävä toimielin.

Edustaja-aloitteessa ehdotetaan, että kirkolliskokous ryhtyisi valmistelemaan tarvittavia muutoksia avioliittokäsityksen laajentamiseksi koskemaan myös samaa sukupuolta olevia pareja.

Lähetekeskustelussa päätetään joko aloitteen hylkäämisestä tai siitä, mihin valiokuntaan aloite lähetetään valmisteltavaksi.

Vihkimistä koskevat päätökset vaativat edustajista taakseen vähintään kolme neljäsosaa.

Tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan maaliskuun alussa.

Kirkon virallinen kanta on ollut, että lainmuutoksesta huolimatta kirkollinen vihkiminen ei ole mahdollista samaa sukupuolta oleville.