Kirkolliskokous: Avioliittolain muutos ei vaikuta papin vihkimisoikeuteen

Avioliittolaki

Avioliittolain muutos ei vaikuta papin vihkimisoikeuteen, toteaa kirkolliskokouksen yleisvaliokunta mietinnössään.

Papilla ei siis ole oikeutta eikä velvollisuutta vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja.

Kirkolliskokouksen yleisvaliokunta on julkistanut mietinnön uuden avioliittolain vaikutuksista kirkolle.

Kirkolliskokouksen täysistunto käsittelee mietintöä myöhemmin tällä viikolla.

Vuonna 2017 voimaan tuleva sukupuolineutraali avioliittolaki ei ota kantaa uskonnollisten yhdyskuntien vihkimiskäytäntöön.

Yleisvaliokunta myös kannustaa kirkkoa avoimeen ja osapuolia kunnioittavaan keskusteluun avioliitosta ja perheestä.

Tämän viikon kestävä kirkolliskokous järjestetään Turussa.