Keskusta haluaa kaivosveron, jossa kaivoksen sijaintikunta saa kohtuullisen osan tuotosta

Ympäristövahinkovakuutusjärjestelmästä tulisi siirtyä luonnonvararahastoon, josta katetaan ympäristövahinkoja ja konkurssitilanteita, puolue linjaa
Kaivospolitiikka

Viime aikoina esillä olleen yleisen kaivos- tai louhintaveron sijaan keskusta selvittäisi veroa, jossa kaivoksen sijaintikunnalle maksetaan kohtuullinen osa kaivoksen tuotosta.

Veron peruste voisi olla esimerkiksi kaivosyhtiön rikasteesta saama nettotuotto tai kaivoksen sijaintipaikkakunnalle maksettava kiinteistöveroon pohjautuva kaivosvero, keskusta esittää kaivospoliittisessa linjauksessaan.

– Tarvitsemme verojärjestelmän, jossa suomalainen yhteiskunta hyötyy enemmän kallioperässä olevista mineraalivarannoista. Kun veron saaja on kaivoksen sijaintikunta, lisää se osaltaan kaivostoiminnan paikallista hyväksyttävyyttä, linjauksessa todetaan.

Ympäristövahinkovakuutusjärjestelmä tulee keskustan mielestä uudistaa ja siirtyä luonnonvararahastoon, jonka kautta katetaan paitsi ympäristön pilaantumisuhka- ja vahinkotilanteet, myös mahdollisten konkurssitilanteiden jälkihoito.

Kaivostoiminnassa tulee pyrkiä laajemmin kiertotalouden mukaisiin liiketaloudellisesti kannattaviin toimintamalleihin, joissa jätteiden synty minimoidaan, kaivostoiminnan sivuvirrat hyödynnetään, lopputuotteet kierrätetään ja kaivostoiminnassa syntyvät jätteet hyödynnetään raaka-aineina, keskusta vaatii.

Keskusta haluaa selvityksen siitä, miten sääntely mahdollistaa nykyisellään jätteen tai sivuvirtojen hyödyntämisen resurssina kaivostoiminnassa ja miten sääntelyä olisi mahdollista muuttaa kiertotaloutta paremmin tukevaksi.

Kunnilla tulee olla kaavoituksen kautta oikeus päättää, onko kaivostoiminta mahdollista kunnan alueella, puolue linjaa.

Paikallisten ihmisten todelliset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet täytyy keskustan mukaan turvata elinympäristöään koskevissa asioissa.

Siksi sidosryhmien osallistuminen ja kuuleminen täytyy tehdä mahdollisimman helpoksi kaivostoiminnan luvituksessa.