Keskustan Parviainen: Keskustan kaivoslinjaus turvaa paikalliset oikeudet

Kaivosala

Keskusta julkisti tänään, tiistaina 5. helmikuuta, oman kaivoslinjauksensa.

Linjauksen mukaan kaivostoimintaa pitää kehittää vastuullisesti, ympäristö huomioiden sekä maanomistajien ja alueen asukkaiden oikeudet turvaten. Puhdas, monimuotoinen luonto ja viihtyisä elinympäristö ovat keskustan mielestä rikkauksia ja arvoja, joita tulee vaalia myös kaivosalalla.

– Kaivostoiminnan hyödyistä entistä suuremman osan pitää jäädä Suomeen ja kaivospaikkakunnalle, missä myös toiminnan vaikutukset tuntuvat eniten. Kaivosverosta pitää tehdä perusteellinen selvitys ja viedä se lainsäädäntöön, sanoo kansanedustaja Ulla Parviainen (kesk.).

Parviaisen mielestä kunnilla tulee olla oikeus kaavoituksen kautta päättää, onko kaivostoiminta ylipäätään mahdollista kunnan alueella.

– Esimerkiksi ratkaisua odottava Kuusamon yleiskaava on osoittanut, että voimassa oleva lainsäädäntö ei riittävästi turvaa kunnan niin sanottua ”veto-oikeutta”. Lainsäädäntöä pitää muuttaa selkeyttämällä ja vahvistamalla kunnan asemaa, toteaa Parviainen.

Kaivoksista väistämättä aiheutuvien vaikutusten minimoimiseksi keskusta esittää, että ympäristövahinkovakuutusjärjestelmä uudistetaan.

– Ennen kaivostoiminnan aloittamista kerättävät vakuusmaksut ohjattaisiin jatkossa luonnonvararahastoon, jonka kautta katetaan sekä ympäristön pilaantumisuhka- ja vahinkotilanteet että mahdollisten konkurssitilanteiden jälkihoito, Parviainen kirjoittaa.