Keski-Suomen keskusta haluaa biokaasusta vahvan ratkaisun liikenteen päästövähennyksiä tehtäessä – piiri esittää Keski-Suomesta biokaasun pilottimaakuntaa

Ympäristö

Keskustan Keski-Suomen piiri huomauttaa, että keskustan tehtävä on varmistaa hallituksen päästövähennystavoitteiden toteutuminen. Hallitus tavoittelee tieliikenteen päästöjen puolittamista vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

– Keskusta korostaa ilmastotyössä tavallisia suomalaisia, elinkeinoja ja maakuntia hyödyttävien ratkaisujen hakemista. On tärkeää, että tavoitteeseen päästään muilla keinoilla kuin polttoaineveron kiristyksillä tai muilla autoilun kustannusten nostamisilla.

Keskustan tavoite on vähentää fossiilisten energialähteiden aiheuttamia päästöjä, mutta ei vaikeuttaa ja kallistaa kansalaisten liikkumista eikä vientiteollisuuden toimintaedellytyksiä, piiri täsmentää. Keinoja tavoitteeseen pääsemiseen ovat esimerkiksi etätyön lisääminen, uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteen korottaminen ja panostaminen tiestön kuntoon.

– Nämä kaikki keskustan esitykset ovat mukana hallituksen tiekartassa. Kotimaisiin uusiutuviin polttonesteisiin ja biokaasuun panostamalla voimme luoda myös työtä ja investointeja Suomeen.

Keski-Suomen keskusta haluaa korostaa eritysesti biokaasun tuotannon ja käytön lisäämisen osuutta tavoitteen saavuttamisessa.

– Esitämme, että osana hallituksen periaatepäätöstä Keski-Suomesta kehitetään biokaasun tuotannon ja käytön pilottimaakunta. Biokaasulla olisi monta vahvaa perustetta nousta vaihtoehdoksi ympäristöystävällisessä liikenteessä. Toisin kuin sähkö, se soveltuu myös raskaalle liikenteelle.

– Keski-Suomessa olisi edellytykset laajalle EU-rahoitteiselle hankkeelle, jonka avulla rakennettaisiin kattava biokaasun tuotanto- ja jakeluverkosto. Hajautettuna energiantuotantona biokaasulla on merkittävää työllisyyttä ja aluetaloutta vahvistava vaikutus. Koska kaasuautoissa on sama polttomoottoritekniikka kuin bensa-autoissa, biokaasu on otettavissa liikennekäyttöön varsin vaivattomasti ja edullisesti, keskustapiiri toteaa.

Biokaasuautoilusta tulee tehdä edullisin tapa liikkua, ja samaan hankekokonaisuuteen kannattaisi sisällyttää raskasliikenne.

– Kun biokaasun tankkausverkostoa saataisiin kattavasti esimerkiksi puunjalostuslaitostenyhteyteen, voisimme saada puutavararekat kulkemaan kilpailukykyä vahvistavasti ja ympäristöystävällisesti biokaasulla. Raaka-ainepotentiaalia löytyy biotalousmaakunnasta. Puunjalostuslaitosten kuoret ja yhdyskuntalietteet sopisivat hyvin kotitalouksien ja yritysten biojätteiden tueksi.

– Turvetuotannosta vapautuvia suopohjia on runsaasti biomassan tuotantoon. Varsinainen potentiaali olisi maatalouden lietteissä ja nurmissa. Myöskin vesistöjen kunnostamisen ja tienvarsien niiton biomassat kannattaisi hyödyntää.