Kärnä kuittaa oppositioon: "Hallitus tekee vihreämpää politiikkaa kuin vihreät"

Luontoystävällistä politiikkaa ei tehdä populistisilla heitoilla, vaan poliittisilla linjamuutoksilla, Mikko Kärnä korostaa.
Ilmasto- ja energiastrategia

Hallitus tekee vihreämpää politiikkaa kuin vihreät, väittää Keskustan kansanedustaja ja Pohjoismaiden neuvoston energiaryhmän jäsen Mikko Kärnä.

Kärnä toivookin, että vihreät lähtisivät tukemaan torstaina ilmasto- ja energiapoliittisessa ohjelmassa tehtyjä hallituksen energiapoliittisia linjauksia.

– Aidosti luontoystävällistä politiikkaa ei tehdä populistisilla heitoilla, vaan poliittisilla linjamuutoksilla, hän sanoo.

Kärnä uskoo, että hallituksen toimet uusiutuvien energialähteiden ja biopolttoaineiden lisäämisestä, sähköautojen käytön edistämisestä ja fossiilisten polttoaineiden käytön puolittamisesta tuovat suomelle kilpailuetua.

– Suomi on matkalla energiapioneeriksi.

– Vihreiden hiilenmusta politiikka viime hallituskaudelta saatiin nyt lopultakin muutettua. Vihreiden politiikan seurauksena kivihiilen käyttö lisääntyi Suomessa räjähdysmäisesti, Kärnä kuittaa.

Kärnä on myös tyytyväinen, että ilmasto- ja energiastrategiassa pohjoismainen energiayhteistyö lisääntyy ja uusiutuvien energialähteiden osuutta kasvatetaan.

Hänen mukaansa strategiassa on huomioitu EU:n tavoitteet ja pohjoismaisen yhteistyön tavoitteet.

Lisäksi kansanedustaja on  iloinen, että vesivoiman lisärakentamista ei strategiassa käsitellä.

– Se antaa lopultakin jokivarsien asukkaille uskoa tulevaisuuteen ja luo edellytykset vaelluskalojen palauttamiselle.