Lohi hehkuttaa ilmasto- ja energiastrategiaa: "Tarvitsemme lisää työpaikkoja – biotalous työllistää koko maassa"

Ilmasto- ja energiastrategia

Keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi luonnehtii hallituksen ilmasto- ja energiastrategiaa historialliseksi ratkaisuksi.

Lohen mukaan Suomi pystyy strategian linjaamilla toimenpiteillä hoitamaan uskottavalla tavalla EU:n ilmastopolitiikan ja kansainvälisten sopimusten sisältämät velvoitteet.

– Maassamme käytetään edelleen tuntuva määrä tuontiöljyä, kivihiiltä ja maakaasua, joista valtaosa tulee Venäjältä. Ratkaisun myötä kivihiilen käytöstä luovutaan kokonaan, ja tuontiöljyn käyttö puolitetaan, Lohi iloitsee.

Lohen mukaan vaikeassa talous- ja työllisyystilanteessa on tärkeää, että ilmastotoimien ohella Suomi ottaa harppauksen kohti kotimaisten, uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa biotaloutta. 

– Biotalous työllistää koko maassa. Tarvitsemme Suomeen nimenomaan lisää työpaikkoja. Yksi ratkaisu biotalouden edistämiseksi on, että yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa etusijalla on tulevaisuudessa metsähake sekä metsäteollisuuden sivuvirrat, myös kuori ja puu, Lohi sanoo.

Lohi huomauttaa, että viime aikojen myönteiset investointiuutiset laivatilauksista alkaen ovat kohdistuneet ensisijaisesti länsirannikolle.

Suomessa on kuitenkin vireillä useita suunnitelmia biotalouden investoinneista, jotka kohdistuisivat myös muualle maahan, etenkin Pohjois- ja Itä-Suomeen.

Hänen mielestään on tärkeää, että ilmasto- ja energiastrategian toteutus hoidetaan siten, että  suunnitellut investoinnit voivat toteutua ja investoinnit etenkin pienissä ja keskisuurissa yrityksissä saadaan liikkeelle.

– Investointien vauhdittaminen ja biotalouden edistäminen työllisyyden parantamiseksi ovat mielestäni myös hallituksen tulevan puoliväliriihen tärkeimpiä asioita. 

Lohi pitää myös välttämättömänä, että hallituksen linjauksen mukaisesti uusiutuvien tuessa siirrytään teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun ja nykyisen kaltaisesta tuulivoiman tukijärjestelmästä luovutaan.